Program Tanımları

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatih AKBULUT
Devlet Konservatuvarı
Güzel Sanatlar Kampüsü / Samsun
Telefon: 0 (362) 445 00 13 / 75 00 | Faks: 0 (362)445 00 46 omusdk@omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3 7.5
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3 7.5
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I 3 0 0 3 7.5
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II 3 0 0 3 7.5
GTM607 Türk Din Musikisi I 3 0 0 3 7.5
GTM608 Türk Din Musikisi II 3 0 0 3 7.5
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3 7.5
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3 7.5
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3 7.5
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3 7.5
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I 3 0 0 3 7.5
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II 3 0 0 3 7.5
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I 3 0 0 3 7.5
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II 3 0 0 3 7.5
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3 7.5
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3 7.5
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3 7.5
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3 7.5
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3 7.5
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3 7.5
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 3 0 0 3 7.5
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 3 0 0 3 7.5
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
GTM630. Bilgisayarda Nota Yazım Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
GTM631 Açık Kaynak Kod Müzik Yazılımları 3 0 0 3 7.5
GTM632 Türk Müziği Nazariyat Tarihi I 3 0 0 3 7.5
GTM633 Türk Müziği Nazariyat Tarihi II 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3 7.5
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3 7.5
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I 3 0 0 3 7.5
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II 3 0 0 3 7.5
GTM607 Türk Din Musikisi I 3 0 0 3 7.5
GTM608 Türk Din Musikisi II 3 0 0 3 7.5
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3 7.5
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3 7.5
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3 7.5
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3 7.5
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I 3 0 0 3 7.5
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II 3 0 0 3 7.5
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I 3 0 0 3 7.5
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II 3 0 0 3 7.5
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3 7.5
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3 7.5
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3 7.5
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3 7.5
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3 7.5
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3 7.5
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 3 0 0 3 7.5
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 3 0 0 3 7.5
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
GTM630. Bilgisayarda Nota Yazım Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
GTM631 Açık Kaynak Kod Müzik Yazılımları 3 0 0 3 7.5
GTM632 Türk Müziği Nazariyat Tarihi I 3 0 0 3 7.5
GTM633 Türk Müziği Nazariyat Tarihi II 3 0 0 3 7.5