Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

BİO.120 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2 0
BİO.122 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2 0
BİO.124 Doğa Koruma 2 0 0 2 0
BİO.126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 0 0 2 0
BİO.128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 2 0 0 2 0
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3 0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6 0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6 0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM608 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 0
HEM619 İnfertilite Hemşireliği  3 0 0 3 0
HEM620 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal  ve Etik Konular  3 0 0 3 0
HEM622 Çocuk Sağlığı  Hemşireliği Dersi   4 4 0 6 0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  4 4 0 6 0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3 0
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 0
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 0
BİO.120 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2 0
BİO.122 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2 0
BİO.124 Doğa Koruma 2 0 0 2 0
BİO.126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 0 0 2 0
BİO.128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 2 0 0 2 0
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3 0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6 0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6 0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM608 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 0
HEM619 İnfertilite Hemşireliği  3 0 0 3 0
HEM620 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal  ve Etik Konular  3 0 0 3 0
HEM622 Çocuk Sağlığı  Hemşireliği Dersi   4 4 0 6 0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  4 4 0 6 0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3 0
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 0
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 0