Program Tanımları

Kuruluş

Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri 2009 yılında yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler ilgili alanda "bilim uzmanı" unvanını kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa başlamak için kayıt koşulları Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen genel kabul şartları uygulanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Felsefe, sosyoloji, tarih, psikoloji, ilahiyat fakültesi ve eğitim fakültelerinin farklı bilim dallarından lisans derecesine sahip kabul edilen öğrenciler programa kabul edilebilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir

Program Profili

Programda teorik derslere yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans programında 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayan öğrenciler bilim uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı tamamlayan öğrenciler aynı veya ilgili alanda doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 24 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Zekeriyya ULUDAĞ z_uludag@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü; Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5366

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Zekeriyya ULUDAĞ z_uludag@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5366

Bölüm Olanakları

Programı için kullanılan 1 adet sınıf ve 1 seminer odası vardır. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70684 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 70686 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 70687 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme.
4 70690 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 70691 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 70692 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 70693 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 70694 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 70695 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 70696 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 70697 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 70698 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 70699 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 70700 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 70701 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 70702 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DEST608 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0
EST602 Genel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST603 Sosyoloji 3 0 0 3 7.5
EST604 Eğtim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST605 Eğitim Bilimi 3 0 0 3 7.5
EST606 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST607 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 0 3 7.5
EST608 Felsefe Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST609 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610 Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610. İnsan Dav. Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST611 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST611. Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST612 Psikoloji ve Bilişsel Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST613 Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614. Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST615 Sosyoloji ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST616 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST616. Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST617 Antropoloji 3 0 0 3 7.5
EST618 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
EST619 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
EST620 Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST621 Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST622 Eğitim Etik ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
EST622. Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST623 Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST623. Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST624 Sosyal Psikoloji ve Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
EST625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3 7.5
EST625. Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST626 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EST627 Gelişim Psikolojisi ve Pedagoji 3 0 0 3 7.5
EST628 Sosyal Bilimlerde Yeni Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST629 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST630 Genel Psikoloji ve Yeni Yönelimleri 3 0 0 3 7.5
EST631 Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST632 Eğitimde Antropolojik Düşünce 3 0 0 3 7.5
EST633 Demokrasi Tarihi ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST634 Seminer 0 0 0 0 7.5
EST635 Seminer 0 0 0 0 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DEST608 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
EST602 Genel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST603 Sosyoloji 3 0 0 3 7.5
EST604 Eğtim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST605 Eğitim Bilimi 3 0 0 3 7.5
EST606 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
EST607 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 0 3 7.5
EST608 Felsefe Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST609 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST609. Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610 Eğitim Felsefesi ve Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
EST610. İnsan Dav. Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST611 Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST611. Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3 7.5
EST612 Psikoloji ve Bilişsel Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST612. Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST613 Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST614. Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
EST615 Sosyoloji ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST615. Psikolojik Varoluşçuluk ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST616 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST616. Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST617 Antropoloji 3 0 0 3 7.5
EST618 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
EST618. Demokrasi Tarihi ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
EST619 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
EST620 Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST621 Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST622 Eğitim Etik ve Hukuk 3 0 0 3 7.5
EST622. Kişilik Teorileri 3 0 0 3 7.5
EST623 Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST623. Eğitim ve Çokkültürlülük 3 0 0 3 7.5
EST624 Sosyal Psikoloji ve Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
EST625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3 7.5
EST625. Kentleşme Sürecinde Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST626 Türk Eğitim Tarihi ve Kurumsal Yapılar 3 0 0 3 7.5
EST627 Gelişim Psikolojisi ve Pedagoji 3 0 0 3 7.5
EST628 Sosyal Bilimlerde Yeni Teoriler 3 0 0 3 7.5
EST629 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 3 0 0 3 7.5
EST630 Genel Psikoloji ve Yeni Yönelimleri 3 0 0 3 7.5
EST631 Sistematik Felsefe Problemi Olarak Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST632 Eğitimde Antropolojik Düşünce 3 0 0 3 7.5
EST633 Demokrasi Tarihi ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST634 Seminer 0 0 0 0 7.5
EST635 Seminer 0 0 0 0 7.5