Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 3 0 0 3 7.5
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 3 0 0 3 7.5
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 3 0 0 3 7.5
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 3 0 0 3 7.5
İSBE614 Türkiye İklimi 3 0 0 3 7.5
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
İSBE617 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları 3 0 0 3 7.5
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 3 0 0 3 7.5
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 3 0 0 3 7.5
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 3 0 0 3 7.5
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 3 0 0 3 7.5
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İSBE634 Grafik Düzenleyiciler İle Etkili Kavram Öğretimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 3 0 0 3 7.5
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 3 0 0 3 7.5
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 3 0 0 3 7.5
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 3 0 0 3 7.5
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 3 0 0 3 7.5
İSBE614 Türkiye İklimi 3 0 0 3 7.5
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
İSBE617 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları 3 0 0 3 7.5
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 3 0 0 3 7.5
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 3 0 0 3 7.5
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 3 0 0 3 7.5
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 3 0 0 3 7.5
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 3 0 0 3 7.5
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3 0 0 3 7.5
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 3 0 0 3 7.5
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İSBE634 Grafik Düzenleyiciler İle Etkili Kavram Öğretimi 3 0 0 3 7.5