Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUESMN Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ701 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
SBÖ702 Dünyada Sosyal Bilgiler Eğitimi, Gelişimi ve Programların Karşılaştırılması 3 0 0 3 7.5
SBÖ703 Türk ve Dünya Tarihinde İz Bırakan Eğitimciler 3 0 0 3 7.5
SBÖ704 Türk Eğitim Tarihinde Milli Eğitim Şuraları ve Eğitim Politikalarına Etkileri 3 0 0 3 7.5
SBÖ705 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları 3 0 0 3 7.5
SBÖ706 Sosyal Bilgiler Derslerinde Çevre Eğitimiyle İlgili Konular ve Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SBÖ707 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Araştırmalar ve Akademik Yazma Becerileri 3 0 0 3 7.5
SBÖ708 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
SBÖ709 Türk Aydınlanması 3 0 0 3 7.5
SBÖ710 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
SBÖ711 Tarih Konuları ve Hafıza 3 0 0 3 7.5
SBÖ712 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tarih Konularının Öğretimi 3 0 0 3 7.5
SBÖ713 Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
SBÖ714 Çokkültürlü Eğitim 3 0 0 3 7.5
SBÖ715 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
SBÖ716 Vatandaşlık Eğitiminde Tartışmalı Konuların Yeri ve Önemi 3 0 0 3 7.5
SBÖ717 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konularının Öğretimi 3 0 0 3 7.5
SBÖ718 Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Geçmişten Günümüze İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
SBÖ719 Ortadoğu’daki Uluslararası Sorunlar 3 0 0 3 7.5
SBÖ720 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çoklu Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
SBÖ721 Sosyal Bilgilerde Beceri Temelli Eğitim 3 0 0 3 7.5
SBÖ722 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ701 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
SBÖ702 Dünyada Sosyal Bilgiler Eğitimi, Gelişimi ve Programların Karşılaştırılması 3 0 0 3 7.5
SBÖ703 Türk ve Dünya Tarihinde İz Bırakan Eğitimciler 3 0 0 3 7.5
SBÖ704 Türk Eğitim Tarihinde Milli Eğitim Şuraları ve Eğitim Politikalarına Etkileri 3 0 0 3 7.5
SBÖ705 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları 3 0 0 3 7.5
SBÖ706 Sosyal Bilgiler Derslerinde Çevre Eğitimiyle İlgili Konular ve Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SBÖ707 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Araştırmalar ve Akademik Yazma Becerileri 3 0 0 3 7.5
SBÖ708 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
SBÖ709 Türk Aydınlanması 3 0 0 3 7.5
SBÖ710 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 0 3 7.5
SBÖ711 Tarih Konuları ve Hafıza 3 0 0 3 7.5
SBÖ712 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Tarih Konularının Öğretimi 3 0 0 3 7.5
SBÖ713 Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
SBÖ714 Çokkültürlü Eğitim 3 0 0 3 7.5
SBÖ715 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
SBÖ716 Vatandaşlık Eğitiminde Tartışmalı Konuların Yeri ve Önemi 3 0 0 3 7.5
SBÖ717 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konularının Öğretimi 3 0 0 3 7.5
SBÖ718 Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Geçmişten Günümüze İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
SBÖ719 Ortadoğu’daki Uluslararası Sorunlar 3 0 0 3 7.5
SBÖ720 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çoklu Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
SBÖ721 Sosyal Bilgilerde Beceri Temelli Eğitim 3 0 0 3 7.5
SBÖ722 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 7.5