Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMÖE601 Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
İMÖE604 Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya 3 0 0 3 7.5
İMÖE605 Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3 7.5
İMÖE606 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İMÖE607 İlköğretim Matematik Programı 3 0 0 3 7.5
İMÖE608 Matematiksel Modeller ve Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
İMÖE609 Matematik Eğitiminde Uluslararası Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
İMÖE610 Eğitim Araştırmalarında Kritik ve Analiz 3 0 0 3 7.5
İMÖE611 Matematik Eğitiminde Soyutlama 3 0 0 3 7.5
İMÖE612 Matematik Eğitiminde Origami Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İMÖE613 Matematik Tarihi 3 0 0 3 7.5
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 3 0 0 3 7.5
İMÖE615 Matematiksel Çözümleme 3 0 0 3 7.5
İMÖE616 Test Geliştirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İMÖE618 Matematik Öğretiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme 3 0 0 3 7.5
İMÖE619 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İMÖE621 Matematik Öğretiminde Muhakeme Etme ve Problem Çözme 3 0 0 3 7.5
İMÖE622 Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMÖE601 Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
İMÖE604 Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya 3 0 0 3 7.5
İMÖE605 Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3 7.5
İMÖE606 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İMÖE607 İlköğretim Matematik Programı 3 0 0 3 7.5
İMÖE608 Matematiksel Modeller ve Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
İMÖE609 Matematik Eğitiminde Uluslararası Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
İMÖE610 Eğitim Araştırmalarında Kritik ve Analiz 3 0 0 3 7.5
İMÖE611 Matematik Eğitiminde Soyutlama 3 0 0 3 7.5
İMÖE612 Matematik Eğitiminde Origami Kullanımı 3 0 0 3 7.5
İMÖE613 Matematik Tarihi 3 0 0 3 7.5
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 3 0 0 3 7.5
İMÖE615 Matematiksel Çözümleme 3 0 0 3 7.5
İMÖE616 Test Geliştirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İMÖE618 Matematik Öğretiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme 3 0 0 3 7.5
İMÖE619 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İMÖE621 Matematik Öğretiminde Muhakeme Etme ve Problem Çözme 3 0 0 3 7.5
İMÖE622 Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5