Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-1 Elective Course I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-2 Elective Course II SDG 0 0 0 0 30
ENGSDR Seminar Zorunlu 0 0 0 0 0
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGSDR Seminar Zorunlu 0 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT700 Thesıs Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 3 0 0 3 0
ENNT615 Polymer Characterızatıon 3 0 0 3 0
ENNT632 Bioinformatics 3 0 0 3 0
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 0
ENNT700 Thesıs 0 0 0 0 30
ENNT701 Reverse Engineering 3 0 0 3 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT704 Coating Tribology 3 0 0 3 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT706 Nanocarbon Technology 3 0 0 3 7.5
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 3 0 0 3 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 3 0 0 3 7.5
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 3 0 0 3 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 3 0 0 3 7.5
ENNT714 Membrane Processes 3 0 0 3 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 3 0 0 3 7.5
ENNT716 Chemoinformatics 3 0 0 3 7.5
ENNT717 Bionanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 3 0 0 3 7.5
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 3 0 0 3 7.5
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 3 0 0 3 7.5
ENNT722 Proteın Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 3 0 0 3 7.5
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 3 0 0 3 7.5
ENNT725 Advanced Immunology 3 0 0 3 7.5
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT727 Advanced Cell Bıology 3 0 0 3 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3 7.5
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery 3 0 0 3 7.5
ENNT730 Safety of Nanomaterials 3 0 0 3 7.5
ENNT731 Computer-Aided Drug Design 3 0 0 3 7.5
ENNT732 Computational Quantum Chemistry 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course 4 0 0 0 0
ENNT601 Nanotechnology I 3 0 0 3 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 3 0 0 3 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 3 0 0 3 7.5
ENNT701 Reverse Engineering 3 0 0 3 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT704 Coating Tribology 3 0 0 3 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT706 Nanocarbon Technology 3 0 0 3 7.5
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 3 0 0 3 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 3 0 0 3 7.5
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 3 0 0 3 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 3 0 0 3 7.5
ENNT714 Membrane Processes 3 0 0 3 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 3 0 0 3 7.5
ENNT716 Chemoinformatics 3 0 0 3 7.5
ENNT717 Bionanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 3 0 0 3 7.5
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 3 0 0 3 7.5
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 3 0 0 3 7.5
ENNT722 Proteın Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 3 0 0 3 7.5
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 3 0 0 3 7.5
ENNT725 Advanced Immunology 3 0 0 3 7.5
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT727 Advanced Cell Bıology 3 0 0 3 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3 7.5
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery 3 0 0 3 7.5
ENNT730 Safety of Nanomaterials 3 0 0 3 7.5
ENNT731 Computer-Aided Drug Design 3 0 0 3 7.5
ENNT732 Computational Quantum Chemistry 3 0 0 3 7.5