Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIR521 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR522 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR523 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR524 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR601 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 3 0 0 3 7.5
GIR602 Teknolojik Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR603 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR604 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR605 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
GIR606 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR607 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 7.5
GIR608 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR609 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR610 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
GIR611 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 3 0 0 3 7.5
GIR612 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 3 0 0 3 7.5
GIR613 İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR614 Pazarlama İletişimi ve Reklam 3 0 0 3 7.5
GIR615 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
GIR616 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 0 3 7.5
GIR617 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 3 0 0 3 7.5
GIR618 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR619 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 7.5
GIR620 Yenilik İktisadı 3 0 0 3 7.5
GIR621 Akademik Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR622 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
GIR623 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR624 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR625 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR626 İş Modeli Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR627 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR628 Sosyal Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR629 Teknoloji Öngörüsü 3 0 0 3 7.5
GIR630 Triz 3 0 0 3 7.5
GIR631 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIR521 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR522 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR523 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR524 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR601 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 3 0 0 3 7.5
GIR602 Teknolojik Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR603 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR604 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR605 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
GIR606 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR607 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 7.5
GIR608 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR609 Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR610 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
GIR611 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 3 0 0 3 7.5
GIR612 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 3 0 0 3 7.5
GIR613 İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR614 Pazarlama İletişimi ve Reklam 3 0 0 3 7.5
GIR615 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
GIR616 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 0 3 7.5
GIR617 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 3 0 0 3 7.5
GIR618 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
GIR619 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 7.5
GIR620 Yenilik İktisadı 3 0 0 3 7.5
GIR621 Akademik Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR622 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
GIR623 Girişimcilik Finansmanı 3 0 0 3 7.5
GIR624 Girişimcilik Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
GIR625 Girişimcilikte Veri Toplama ve Analiz 3 0 0 3 7.5
GIR626 İş Modeli Geliştirme 3 0 0 3 7.5
GIR627 Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
GIR628 Sosyal Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
GIR629 Teknoloji Öngörüsü 3 0 0 3 7.5
GIR630 Triz 3 0 0 3 7.5
GIR631 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 7.5