Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIE601 Basic Concepts of Entrepreneurship and Innovation 3 0 0 3 7.5
GIE602 Technological Innovation Management 3 0 0 3 7.5
GIE603 New Product and Technology Development 3 0 0 3 7.5
GIE604 Technology Management 3 0 0 3 7.5
GIE605 Measurement and Evaluation in Total Quality Management 3 0 0 3 7.5
GIE606 Quality Management 3 0 0 3 7.5
GIE607 Enterprise Resource Planning 3 0 0 3 7.5
GIE608 Project Management in Business 3 0 0 3 7.5
GIE609 Logistics Management 3 0 0 3 7.5
GIE610 Interdisciplinary Approaches in Innovation 3 0 0 3 7.5
GIE611 Academic Writing, Presentation and Seminar 3 0 0 3 7.5
GIE612 Entrepreneurship Legislation and Supports 3 0 0 3 7.5
GIE613 Communication Management 3 0 0 3 7.5
GIE614 Marketing Communication and Advertising 3 0 0 3 7.5
GIE615 Management and Organization Theories 3 0 0 3 7.5
GIE616 Entrepreneurship and Business Plan 3 0 0 3 7.5
GIE617 Innovation Systems and Country Experiences 3 0 0 3 7.5
GIE618 Innovation Management in the Digital Age 3 0 0 3 7.5
GIE619 Entrepreneurship and Historical Development 3 0 0 3 7.5
GIE620 Innovation Economics 3 0 0 3 7.5
GIE625 Business Model Development 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GIE601 Basic Concepts of Entrepreneurship and Innovation 3 0 0 3 7.5
GIE602 Technological Innovation Management 3 0 0 3 7.5
GIE603 New Product and Technology Development 3 0 0 3 7.5
GIE604 Technology Management 3 0 0 3 7.5
GIE605 Measurement and Evaluation in Total Quality Management 3 0 0 3 7.5
GIE606 Quality Management 3 0 0 3 7.5
GIE607 Enterprise Resource Planning 3 0 0 3 7.5
GIE608 Project Management in Business 3 0 0 3 7.5
GIE609 Logistics Management 3 0 0 3 7.5
GIE610 Interdisciplinary Approaches in Innovation 3 0 0 3 7.5
GIE611 Academic Writing, Presentation and Seminar 3 0 0 3 7.5
GIE612 Entrepreneurship Legislation and Supports 3 0 0 3 7.5
GIE613 Communication Management 3 0 0 3 7.5
GIE614 Marketing Communication and Advertising 3 0 0 3 7.5
GIE615 Management and Organization Theories 3 0 0 3 7.5
GIE616 Entrepreneurship and Business Plan 3 0 0 3 7.5
GIE617 Innovation Systems and Country Experiences 3 0 0 3 7.5
GIE618 Innovation Management in the Digital Age 3 0 0 3 7.5
GIE619 Entrepreneurship and Historical Development 3 0 0 3 7.5
GIE620 Innovation Economics 3 0 0 3 7.5
GIE625 Business Model Development 3 0 0 3 7.5