Program Tanımları

Bölüm Olanakları

Program çerçevesinde piyano alanında 2 profesör, flüt, vurmalı çalgılar ve gitar alanında 3 doçent, müzik teorisi alanında 1 yardımcı doçent ders vermektedir. Konservatuvar binasında yeterli sayıda piyanolu çalışma odası, 2 adet konser salonu yer almaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR701 RESİTAL REPERTUVARI I 2 2 0 3 7.5
YOR702 RESİTAL REPERTUVARI II 2 2 0 3 7.5
YOR703 RESİTAL REPERTUVARI III 2 2 0 3 7.5
YOR704 RESİTAL REPERTUVARI IV 2 2 0 3 7.5
YOR705 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI I 2 2 0 3 7.5
YOR706 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI II 2 2 0 3 7.5
YOR707 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI III 2 2 0 3 7.5
YOR708 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI IV 2 2 0 3 7.5
YOR709 PİYANODA KONÇERTO EŞLİĞİ I 1 2 0 2 7.5
YOR710 PİYANODA KONÇERTO EŞLİĞİ II 1 2 0 2 7.5
YOR711 PİYANODA ŞAN EŞLİĞİ I 0 2 0 1 7.5
YOR712 PİYANODA ŞAN EŞLİĞİ II 0 2 0 1 7.5
YOR713 20.YY AZERBEYCANLI BESTECİLERİN PİYANO ESERLERİ 1 2 0 2 7.5
YOR714 FRANSIZ EKOLÜ PİYANO ESERLERİ 1 2 0 2 7.5
YOR715 GİTAR UYGULAMALI PARTİMENTO I 2 0 0 2 7.5
YOR716 GİTAR UYGULAMALI PARTİMENTO II 2 0 0 2 7.5
YOR717 GİTAR EŞLİK I 0 2 0 1 7.5
YOR718 GİTAR EŞLİK II 0 2 0 1 7.5
YOR719 FRANSIZ BESTECİLERİN ÜFLEMELİ ÇALGI ESERLERİ I 2 0 0 2 7.5
YOR720 GİTARDA TRANSKRİPSİYON 2 0 0 2 7.5
YOR721 GÜNCEL TÜRK BESTECİLERİN FLÜT ESERLERİ I 0 2 0 1 7.5
YOR722 FRANSIZ BESTECİLERİN ÜFLEMELİ ÇALGI ESERLERİ II 2 0 0 2 7.5
YOR723 ROMANTİK DÖNEM ÜFLEMELİ ÇALGI ESERLERİ I 2 0 0 2 7.5
YOR724 GÜNCEL TÜRK BESTECİLERİN FLÜT ESERLERİ II 2 0 0 2 7.5
YOR725 MÜZİK SANATI I 2 0 0 2 7.5
YOR726 ROMANTİK DÖNEM ÜFLEMELİÇALGI ESERLERİ II 2 0 0 2 7.5
YOR727 MÜZİKTE FUTURİZM’E GİRİŞ VE SOUND PAINTING I 1 2 0 2 7.5
YOR728 MÜZİK SANATI II 2 0 0 2 7.5
YOR729 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ETİK 3 0 0 3 7.5
YOR730 MÜZİKTE FUTURİZM’E GİRİŞ VE SOUND PAINTING II 1 2 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR701 RESİTAL REPERTUVARI I 2 2 0 3 7.5
YOR702 RESİTAL REPERTUVARI II 2 2 0 3 7.5
YOR703 RESİTAL REPERTUVARI III 2 2 0 3 7.5
YOR704 RESİTAL REPERTUVARI IV 2 2 0 3 7.5
YOR705 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI I 2 2 0 3 7.5
YOR706 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI II 2 2 0 3 7.5
YOR707 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI III 2 2 0 3 7.5
YOR708 ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI IV 2 2 0 3 7.5
YOR709 PİYANODA KONÇERTO EŞLİĞİ I 1 2 0 2 7.5
YOR710 PİYANODA KONÇERTO EŞLİĞİ II 1 2 0 2 7.5
YOR711 PİYANODA ŞAN EŞLİĞİ I 0 2 0 1 7.5
YOR712 PİYANODA ŞAN EŞLİĞİ II 0 2 0 1 7.5
YOR713 20.YY AZERBEYCANLI BESTECİLERİN PİYANO ESERLERİ 1 2 0 2 7.5
YOR714 FRANSIZ EKOLÜ PİYANO ESERLERİ 1 2 0 2 7.5
YOR715 GİTAR UYGULAMALI PARTİMENTO I 2 0 0 2 7.5
YOR716 GİTAR UYGULAMALI PARTİMENTO II 2 0 0 2 7.5
YOR717 GİTAR EŞLİK I 0 2 0 1 7.5
YOR718 GİTAR EŞLİK II 0 2 0 1 7.5
YOR719 FRANSIZ BESTECİLERİN ÜFLEMELİ ÇALGI ESERLERİ I 2 0 0 2 7.5
YOR720 GİTARDA TRANSKRİPSİYON 2 0 0 2 7.5
YOR721 GÜNCEL TÜRK BESTECİLERİN FLÜT ESERLERİ I 0 2 0 1 7.5
YOR722 FRANSIZ BESTECİLERİN ÜFLEMELİ ÇALGI ESERLERİ II 2 0 0 2 7.5
YOR723 ROMANTİK DÖNEM ÜFLEMELİ ÇALGI ESERLERİ I 2 0 0 2 7.5
YOR724 GÜNCEL TÜRK BESTECİLERİN FLÜT ESERLERİ II 2 0 0 2 7.5
YOR725 MÜZİK SANATI I 2 0 0 2 7.5
YOR726 ROMANTİK DÖNEM ÜFLEMELİÇALGI ESERLERİ II 2 0 0 2 7.5
YOR727 MÜZİKTE FUTURİZM’E GİRİŞ VE SOUND PAINTING I 1 2 0 2 7.5
YOR728 MÜZİK SANATI II 2 0 0 2 7.5
YOR729 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ETİK 3 0 0 3 7.5
YOR730 MÜZİKTE FUTURİZM’E GİRİŞ VE SOUND PAINTING II 1 2 0 2 7.5