Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalı 2020 yılında kurulmuştur.

Kuruluş


Anabilim dalı 2020 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Yüksek lisans

Kazanılan Derece

Yüksek lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans

Derecenin Düzeyi


Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları


Bu programa lisans mezunu olanlar başvurabilir. Yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa lisans mezunu olanlar başvurabilir. Yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan alması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite diploması alan kişilerin başvurusuna açıktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversite diploması alan kişilerin başvurusuna açıktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu dersleri almak zorundadır. Bu koşulları sağlayan öğrenciler mezun olmaya yeterli olacaktır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu dersleri almak zorundadır.
Bu koşulları sağlayan öğrenciler mezun olmaya yeterli olacaktır.

Program Profili

Program disiplinler arası bir program olup farklı anabilim dallarının öğretim üyeleri ile birlikte yürütülmektedir.

Program Profili


Program disiplinler arası bir program olup farklı anabilim dallarının öğretim üyeleri ile birlikte yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar laboratuvar ve deney hayvanı ile çalışan tüm iş bölümlerinde çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar laboratuvar ve deney hayvanı ile çalışan tüm iş bölümlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlar ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar ilgili doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Bir arasınav ve bir final sınavından ibarettir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Bir arasınav ve bir final sınavından ibarettir.

Mezuniyet Koşulları


Yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu dersleri almak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu dersleri almak zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Samsun

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Samsun

Bölüm Olanakları

Bölüm eğitimlerinde OMÜ DEHAM olanaklarından faydalanmaktadır.

Bölüm Olanakları


Bölüm eğitimlerinde OMÜ DEHAM olanaklarından faydalanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78938 Deney hayvanları hakkında genel bilgiye sahiptir.
2 78940 Deney hayvanı araştırmalarında temel uygulama becerilerine sahiptir.
3 78942 Temel uygulama konularında bağımsız biçimde çalışabilir.
4 78943 Meslektaşlar ile profesyonel anlamda daha rahat iletişim kurma yeteneği kazanır.
5 78944 Program içinde verilen konularda olmak üzere temel araştırmalarda çalışabilecek yetiye sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DHA601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
DHA602 Temel Laboratuvar İlkeleri ve Yöntemleri 2 2 0 3 6
DHA603 Deney Hayvanlarında Refah 3 0 0 3 6
DHA604 Deney Hayvanlarında Komperatif Anatomi ve Fizyoloji 2 2 0 3 6
DHA605 Laboratuvar Uygulamalarında Güvenlik İlkeleri 2 2 0 3 6
DHA606 Deney Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
DHA607 Deney Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3 6
DHA608 Deney Hayvanlarında Standardizasyon 3 0 0 3 6
DHA609 Deney Hayvanı Modelleri 2 2 0 3 6
DHA610 Deney Hayvanlarında Davranış Özellikleri 3 0 0 3 6
DHA611 Deney Hayvanlarında Sağlığın İzlenmesi 2 2 0 3 6
DHA612 Alternatif Yöntemler 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DHA601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
DHA602 Temel Laboratuvar İlkeleri ve Yöntemleri 2 2 0 3 6
DHA603 Deney Hayvanlarında Refah 3 0 0 3 6
DHA604 Deney Hayvanlarında Komperatif Anatomi ve Fizyoloji 2 2 0 3 6
DHA605 Laboratuvar Uygulamalarında Güvenlik İlkeleri 2 2 0 3 6
DHA606 Deney Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
DHA607 Deney Hayvanlarının Beslenmesi 3 0 0 3 6
DHA608 Deney Hayvanlarında Standardizasyon 3 0 0 3 6
DHA609 Deney Hayvanı Modelleri 2 2 0 3 6
DHA610 Deney Hayvanlarında Davranış Özellikleri 3 0 0 3 6
DHA611 Deney Hayvanlarında Sağlığın İzlenmesi 2 2 0 3 6
DHA612 Alternatif Yöntemler 2 2 0 3 6