Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79146 Temel lisans düzeyi bilgilerini yordama
2 79148 Normal dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi
3 79149 Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi
4 79150 Dil-konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi
5 79152 Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi
6 79153 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma yetkinliği
7 79157 Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinlerarasındaki etkileşimi kavrama ve kullanma
8 79158 Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanma
9 79156 Ailelerle iletişim kurma, danışmanlık yapma ve katılımını sağlama yetkinliği
10 79154 Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili tıbbi hastalıkları betimleyebilme yetkinliği

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT601 Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 3 0 0 3 6
DKT602 Klinik Dil ve Konuşma Terapisi I:İleri Ölçme, Değerlendirme ve Terapi Uygulamaları 3 0 0 3 6
DKT603 Klinik Dil ve Konuşma Terapisi II: Klinik Ortamlarda Terapi Uygulamaları 2 2 0 3 6
DKT604 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Güncel Araştırma ve Uygulamalar 3 0 0 3 6
DKT605 Konuşma Sesi Bozukluklarında Güncel Araştırmalar 3 0 0 3 6
DKT606 Dil ve Konuşma Terapisinde Erken Müdahale Uygulamaları 2 2 0 3 6
DKT607 Klinik Araştırmalarda Kayıt Tutma ve Raporlama 3 0 0 3 6
DKT608 Ses Bozukluklarının Klinik Yönetimi 3 0 0 3 6
DKT609 Nörojenik Motor Konuşma Bozukluklarının Klinik Yönetimi 3 0 0 3 6
DKT610 Dil ve Konuşma Terapisinde Tek Denekli Araştırma Desenleri 3 0 0 3 6
DKT611 İletişim Bozukluklarında Danışmanlık ve Görüşme Becerilerinde İleri Düzey Araştırmalar 3 0 0 3 6
DKT612 Okul Öncesi Dil Bozukluklarında Sınıflandırma ve Müdahale Stratejileri 3 0 0 3 6
DKT613 Okul Çağı Dil Bozukluklarına Sınıflandırma ve Müdahale Stratejileri 3 0 0 3 6
DKT614 Edinilmiş Dil ve Konuşma Bozukluklarının Klinik Yönetimi 3 0 0 3 6
DKT615 İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluklarında Müdahale Stratejileri 3 0 0 3 6
DKT616 Rezonans Bozuklukları 3 0 0 3 6
DKT617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT601 Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 3 0 0 3 6
DKT602 Klinik Dil ve Konuşma Terapisi I:İleri Ölçme, Değerlendirme ve Terapi Uygulamaları 3 0 0 3 6
DKT603 Klinik Dil ve Konuşma Terapisi II: Klinik Ortamlarda Terapi Uygulamaları 2 2 0 3 6
DKT604 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Güncel Araştırma ve Uygulamalar 3 0 0 3 6
DKT605 Konuşma Sesi Bozukluklarında Güncel Araştırmalar 3 0 0 3 6
DKT606 Dil ve Konuşma Terapisinde Erken Müdahale Uygulamaları 2 2 0 3 6
DKT607 Klinik Araştırmalarda Kayıt Tutma ve Raporlama 3 0 0 3 6
DKT608 Ses Bozukluklarının Klinik Yönetimi 3 0 0 3 6
DKT609 Nörojenik Motor Konuşma Bozukluklarının Klinik Yönetimi 3 0 0 3 6
DKT610 Dil ve Konuşma Terapisinde Tek Denekli Araştırma Desenleri 3 0 0 3 6
DKT611 İletişim Bozukluklarında Danışmanlık ve Görüşme Becerilerinde İleri Düzey Araştırmalar 3 0 0 3 6
DKT612 Okul Öncesi Dil Bozukluklarında Sınıflandırma ve Müdahale Stratejileri 3 0 0 3 6
DKT613 Okul Çağı Dil Bozukluklarına Sınıflandırma ve Müdahale Stratejileri 3 0 0 3 6
DKT614 Edinilmiş Dil ve Konuşma Bozukluklarının Klinik Yönetimi 3 0 0 3 6
DKT615 İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluklarında Müdahale Stratejileri 3 0 0 3 6
DKT616 Rezonans Bozuklukları 3 0 0 3 6
DKT617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6