Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBAH601 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 2 2 0 3 7.5
EBAH602 Ecology of Horticultural Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH603 Advances in Stone and Pome Fruit Species 3 0 0 3 7.5
EBAH604 Organic Ornamental Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH605. Ornamental Geophytes 3 0 0 3 7.5
EBAH606 Growing Techniques of Cut Flowers 2 2 0 3 7.5
EBAH607 Outdoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH608 Indoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH609 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 2 2 0 3 7.5
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 2 2 0 3 7.5
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 3 0 0 3 7.5
EBAH632 Organic Ornamental Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH644 Ornamental Geophytes 3 0 0 3 7.5
EBAH645 Growing Techniques of Cut Flowers 2 2 0 3 7.5
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH648 Cultivated Vacciniums 2 2 0 3 7.5
EBAH653 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
EBAH654 Entrepreneurship and Innovation 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBAH601 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 2 2 0 3 7.5
EBAH602 Ecology of Horticultural Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH603 Advances in Stone and Pome Fruit Species 3 0 0 3 7.5
EBAH604 Organic Ornamental Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH605. Ornamental Geophytes 3 0 0 3 7.5
EBAH606 Growing Techniques of Cut Flowers 2 2 0 3 7.5
EBAH607 Outdoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH608 Indoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH609 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
EBAH622 New Tecniques in Production Fruit Treeof Nursery Trees 2 2 0 3 7.5
EBAH623 Pruning and Training in Temperate Fruit Trees 2 2 0 3 7.5
EBAH627 Ecology of Horticultural Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH630 Advances in Stone and Pome Fruit Species 3 0 0 3 7.5
EBAH632 Organic Ornamental Plants 3 0 0 3 7.5
EBAH644 Ornamental Geophytes 3 0 0 3 7.5
EBAH645 Growing Techniques of Cut Flowers 2 2 0 3 7.5
EBAH646 Outdoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH647 İndoor Ornamental Plants 2 2 0 3 7.5
EBAH648 Cultivated Vacciniums 2 2 0 3 7.5
EBAH653 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
EBAH654 Entrepreneurship and Innovation 2 0 0 2 7.5