Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SET701 Endofitik Mikroorganizmaların Tarımda Kullanım Olanakları 3 0 0 3 7.5
SET702 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Mücadele Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET703 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET704 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi 0 0 0 3 7.5
SET705 Sürdürülebilir Tarımda Virüs Hastalıkları İle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
SET706 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
SET707 Bitki Mikroorganizma İlişkileri-Mikoriza 3 0 0 3 7.5
SET708 Balık Stoklarının Tesbiti ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET709 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar Ve Yorumlanması 3 0 0 3 7.5
SET710 Sürdürülebilir Etkin Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları 3 2 0 4 7.5
SET711 Tarımda İz Elementler 2 2 0 3 7.5
SET712 Yaprak Gübrelenmesi 2 0 0 2 7.5
SET713 Toprak Enzimleri 3 0 0 3 7.5
SET714 Deneysel Toprak Fiziği 2 2 0 3 7.5
SET715 Toprak Organik Maddesi 2 2 0 3 7.5
SET716 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 3 0 0 3 7.5
SET717 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SET718 Organik Topraklar ve Yönetimleri 2 0 0 2 7.5
SET719 Yem Bitkileri ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5
SET720 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarımdaki Rolü 3 0 0 3 7.5
SET721 Biyodinamik Tarım 2 2 0 3 7.5
SET722 Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SET701 Endofitik Mikroorganizmaların Tarımda Kullanım Olanakları 3 0 0 3 7.5
SET702 Sürdürülebilir Tarımda Biyolojik Mücadele Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET703 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET704 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi 0 0 0 3 7.5
SET705 Sürdürülebilir Tarımda Virüs Hastalıkları İle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
SET706 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
SET707 Bitki Mikroorganizma İlişkileri-Mikoriza 3 0 0 3 7.5
SET708 Balık Stoklarının Tesbiti ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SET709 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar Ve Yorumlanması 3 0 0 3 7.5
SET710 Sürdürülebilir Etkin Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları 3 2 0 4 7.5
SET711 Tarımda İz Elementler 2 2 0 3 7.5
SET712 Yaprak Gübrelenmesi 2 0 0 2 7.5
SET713 Toprak Enzimleri 3 0 0 3 7.5
SET714 Deneysel Toprak Fiziği 2 2 0 3 7.5
SET715 Toprak Organik Maddesi 2 2 0 3 7.5
SET716 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 3 0 0 3 7.5
SET717 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SET718 Organik Topraklar ve Yönetimleri 2 0 0 2 7.5
SET719 Yem Bitkileri ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5
SET720 Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Tarımdaki Rolü 3 0 0 3 7.5
SET721 Biyodinamik Tarım 2 2 0 3 7.5
SET722 Ekim Nöbeti ve Sürdürülebilir Tarım 3 0 0 3 7.5