Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EPO500 Dönem Projesi 0 0 0 0 6
EPO501 Eğitimde Araştırma Yöntemleri I 3 0 0 3 6
EPO502 Sosyal Teori ve Eğitim 3 0 0 3 6
EPO503 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 0 3 6
EPO504 Eğitimde Değerler Eğitimi 3 0 0 3 6
EPO505 Eğitim İstatistiği I 3 0 0 3 6
EPO506 Öğrenci Merkezli Eğitim 3 0 0 3 6
EPO507 Düşünme Becerileri Eğitimi 3 0 0 3 6
EPO508 Türk Eğitim Sistemi 3 0 0 3 6
EPO509 Öğretim Liderliği 3 0 0 3 6
EPO510 Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve STEM Eğitimi 3 0 0 3 6
EPO511 Eğitimde Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3 6
EPO512 Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Teorik Temelleri 3 0 0 3 6
EPO513 Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
EPO514 Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları 3 0 0 3 6
EPO515 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi 3 0 0 3 6
EPO516 Dil Öğretimi ve Programında Güncel Sorunlar 3 0 0 3 6
EPO517 Okul Öncesi Eğitim Programı 3 0 0 3 6
EPO518 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EPO500 Dönem Projesi 0 0 0 0 6
EPO501 Eğitimde Araştırma Yöntemleri I 3 0 0 3 6
EPO502 Sosyal Teori ve Eğitim 3 0 0 3 6
EPO503 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 0 3 6
EPO504 Eğitimde Değerler Eğitimi 3 0 0 3 6
EPO505 Eğitim İstatistiği I 3 0 0 3 6
EPO506 Öğrenci Merkezli Eğitim 3 0 0 3 6
EPO507 Düşünme Becerileri Eğitimi 3 0 0 3 6
EPO508 Türk Eğitim Sistemi 3 0 0 3 6
EPO509 Öğretim Liderliği 3 0 0 3 6
EPO510 Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve STEM Eğitimi 3 0 0 3 6
EPO511 Eğitimde Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3 6
EPO512 Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Teorik Temelleri 3 0 0 3 6
EPO513 Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
EPO514 Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları 3 0 0 3 6
EPO515 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi 3 0 0 3 6
EPO516 Dil Öğretimi ve Programında Güncel Sorunlar 3 0 0 3 6
EPO517 Okul Öncesi Eğitim Programı 3 0 0 3 6
EPO518 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 3 0 0 3 6