Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
UIST600 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UIST600 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UIST601 Bayesci Çıkarım 3 0 0 3 6
UIST602 Makine Öğrenimi 3 0 0 3 6
UIST603 Derin Öğrenme 3 0 0 3 6
UIST604 Veri Bilimi İçin Algoritmalar 3 0 0 3 6
UIST605 Bayesci Makine Öğrenme 3 0 0 3 6
UIST606 Büyük Veri Platformları 3 0 0 3 6
UIST607 Veri Madenciliği 3 0 0 3 6
UIST608 Hesaplamalı İstatistik I 3 0 0 3 6
UIST609 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 6
UIST610 Bilgisayarlı Görme 3 0 0 3 6
UIST611 Veri Bilimi 3 0 0 3 6
UIST612 Veri Yapıları 3 0 0 3 6
UIST613 Veri Görselleştirme 3 0 0 3 6
UIST614 Algoritmaların Tasarımı ve Analizi 3 0 0 3 6
UIST615 Keşifsel Veri Analizi ve Görselleştirme 3 0 0 3 6
UIST616 Yapay Zekaya Giriş 3 0 0 3 6
UIST617 Modelleme ve Optimizasyon 3 0 0 3 6
UIST618 Monte Carlo Benzetimi ve Simulasyon 3 0 0 3 6
UIST619 Çok Değişkenli ve Kompleks Analiz 3 0 0 3 6
UIST620 Sosyal Ağ Analizi 3 0 0 3 6
UIST621 Veritabanı Sistemlerinin Temel Prensipleri 3 0 0 3 6
UIST622 Zaman Serileri Analizi ve Kestirim 3 0 0 3 6
UIST623 Lineer Modeller 3 0 0 3 6
UIST624 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3 6
UIST625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UIST601 Bayesci Çıkarım 3 0 0 3 6
UIST602 Makine Öğrenimi 3 0 0 3 6
UIST603 Derin Öğrenme 3 0 0 3 6
UIST604 Veri Bilimi İçin Algoritmalar 3 0 0 3 6
UIST605 Bayesci Makine Öğrenme 3 0 0 3 6
UIST606 Büyük Veri Platformları 3 0 0 3 6
UIST607 Veri Madenciliği 3 0 0 3 6
UIST608 Hesaplamalı İstatistik I 3 0 0 3 6
UIST609 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 6
UIST610 Bilgisayarlı Görme 3 0 0 3 6
UIST611 Veri Bilimi 3 0 0 3 6
UIST612 Veri Yapıları 3 0 0 3 6
UIST613 Veri Görselleştirme 3 0 0 3 6
UIST614 Algoritmaların Tasarımı ve Analizi 3 0 0 3 6
UIST615 Keşifsel Veri Analizi ve Görselleştirme 3 0 0 3 6
UIST616 Yapay Zekaya Giriş 3 0 0 3 6
UIST617 Modelleme ve Optimizasyon 3 0 0 3 6
UIST618 Monte Carlo Benzetimi ve Simulasyon 3 0 0 3 6
UIST619 Çok Değişkenli ve Kompleks Analiz 3 0 0 3 6
UIST620 Sosyal Ağ Analizi 3 0 0 3 6
UIST621 Veritabanı Sistemlerinin Temel Prensipleri 3 0 0 3 6
UIST622 Zaman Serileri Analizi ve Kestirim 3 0 0 3 6
UIST623 Lineer Modeller 3 0 0 3 6
UIST624 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3 6
UIST625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6