Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RES601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
RES602 Sanat ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 7.5
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 3 0 0 3 7.5
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 3 0 0 3 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 3 0 0 3 7.5
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 0 0 2 7.5
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 2 0 0 2 7.5
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 2 0 0 2 7.5
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 3 0 0 3 7.5
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 3 0 0 3 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 4 0 0 4 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 2 2 0 3 0
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
RES665 Görsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RES602 Sanat ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 7.5
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 3 0 0 3 7.5
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 3 0 0 3 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 3 0 0 3 7.5
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 0 0 2 7.5
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 2 0 0 2 7.5
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 2 0 0 2 7.5
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 3 0 0 3 7.5
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 3 0 0 3 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 4 0 0 4 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 2 2 0 3 7.5
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
RES665 Görsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5