Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ703 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ704 Müzik ve Bilgisayar Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ713 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ714 Geleneksel Türk Müziğinde Çokseslilik 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ741 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ742 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 2 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 2 1 0 3 7.5
MÜZ751 Koro Şefliği Beden Dili Yönetimi ve Müzikalite 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ703 Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ704 Müzik ve Bilgisayar Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ713 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ714 Geleneksel Türk Müziğinde Çokseslilik 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ741 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ742 Bağlama İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 2 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 2 1 0 3 7.5