Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ603 Müziksel İşitme-Okuma-Yazma I 3 0 0 3 7.5
MÜZ604 Müziksel Okuma-Yazma I 3 0 0 3 7.5
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3 7.5
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Dünya Halk Müzikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ-639 Müzik Eğitiminde Doğaçlama 3 0 0 3 7.5
MÜZ-640 Müzik Eğitiminde Doğaçlama-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-643 Korrepetisyon-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-644 Korrepetisyon-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-645 Meslek İngilizcesi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ664 Toplum ve Müzik Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ667 Türk Müziğinde Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ668 Türk Müziğinde Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 1 1 0 3 7.5
MÜZ670 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ671 Şan Eğitimi ve Vokal Teknikler 3 0 0 3 7.5
MÜZ672 Koro Şefliği Eğitimi ve Koro Müziği 3 0 0 3 7.5
MÜZ673 Kapsayıcı Müzik Eğitimi ve Programları 3 0 0 3 7.5
MÜZ674 Engellilik ve Müzik Eğitimi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ604 Müziksel Okuma-Yazma I 3 0 0 3 7.5
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3 7.5
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Dünya Halk Müzikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ-639 Müzik Eğitiminde Doğaçlama 3 0 0 3 7.5
MÜZ-640 Müzik Eğitiminde Doğaçlama-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-643 Korrepetisyon-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-644 Korrepetisyon-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-645 Meslek İngilizcesi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ664 Toplum ve Müzik Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ667 Türk Müziğinde Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ668 Türk Müziğinde Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 1 1 0 3 7.5
MÜZ670 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ671 Şan Eğitimi ve Vokal Teknikler 3 0 0 3 7.5
MÜZ672 Koro Şefliği Eğitimi ve Koro Müziği 3 0 0 3 7.5