Program Tanımları

Kuruluş

Program, 2020 yılında Vezirköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim yeterlilikleri ön planda tutularak hem teorinin hem de pratik bilginin öğrencilere kazandırılması hedefi ile yola çıkmıştır. İç mimarinin düzenlenmesinde gelişen teknolojik imkanları kullanabilen, sorun çözebilen, sorumluluk alabilen genç ve idealist bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekan Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Program Profili

İç mekan tasarımı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel bir sürecin ürünüdür. Sanat ve estetik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği formlardan biri olan İç Mekan Tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri açısından geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır.
İç Mekan Tasarımı Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa 40 öğrenci ve 10 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı verilmektedir. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır.Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

"İç Mekan Tasarımı" programını tamamlayan mezunlarımız; mobilya fabrikalarında, iç mimarlık ofislerinde, endüstriyel tasarım bürolarında, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim ve tasarım elemanı olarak, mimari model ve maket yapım bürolarında ve bunun gibi sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerimiz;

El sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları,

Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık,

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,

Mimarlık,

Tezhip,

Tezhip (Süsleme) bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planlarında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak , AGNO 'sunun en az 2.00 olmak ve 120 aktsyi tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Yusuf Alperen ŞİŞMAN
Bölüm Başkanı
yusuf.sisman@omu.edu.tr

Adres Bilgileri:
Taşkale Mah. Üniversite Cad. No:2
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
55900-Vezirköprü,SAMSUN
TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78774 Alanla ilgili genel malzeme bilgisine sahip olma ve kullanma
2 78775 Disiplinler arası çalışma becerisi
3 78776 Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma
4 78780 Analiz ve sentez yapabilme becerisi
5 78778 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
6 78783 Tasarım ve sanat ile ilgili teknik bilgilere sahip olma ve uygulayabilme
7 78779 Etkili iletişim becerilerine sahip olma
8 78782 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İMT101 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 4
İMT103 Sanat ve Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
İMT105 Bilgisayar Destekli Tasarım – I Zorunlu 2 1 0 3 4
İMT107 Teknik Resim Zorunlu 2 1 0 3 4
İMTSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İMT102 Mobilya Tasarımına Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
İMT104 Malzeme ve Yapı Bilgisine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
İMT106 Bilgisayar Destekli Tasarım - II Zorunlu 2 1 0 3 5
İMTSEÇ-II Seçmeli Dersler - II SDG 0 0 0 0 8
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
STJ102 Staj (30 İşgünü) Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMT201 Grup Mobilya Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 5
İMT203 Mobilya ve Üretim Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 5
İMT205 Mimaride İnce Yapı Zorunlu 2 1 0 3 5
İMTSEÇ-III Seçmeli Dersler - III SDG 0 0 0 0 15


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMT202 İç Mimaride Mekân Organizasyonu ve Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 5
İMT204 Bilgisayar Destekli Üretim Zorunlu 2 1 0 3 5
İMT206 Döşeme Yöntemleri ve Tekstil Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 5
İMTSEÇ-IV Seçmeli Dersler - IV SDG 0 0 0 0 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMT109 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 0 3 4
İMT111 Serbest Çizim Teknikleri 1 1 0 2 4
İMT113 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2 4
İMT115 Tasarı Geometri 2 1 0 3 4
İMT117 Tasarım Hukuku 2 0 0 2 4
İMT119 Evrensel Tasarım İlkeleri 2 0 0 2 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMT108 Yapı Maliyeti Analizi 2 0 0 2 4
İMT110 Mimari Restorasyon Teknikleri 2 1 0 3 4
İMT112 Temel Grafik Tasarımı 1 1 0 2 4
İMT114 Kent Mobilyaları 2 0 0 2 4
İMT116 İletişim ve Organizasyon Becerileri 2 0 0 2 4
İMT118 Modelaj ve Maket 2 1 0 3 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMT207 Ahşap Süsleme Tekniği 2 1 0 3 5
İMT209 Mesleki Sorumluluk ve Etik 2 0 0 2 5
İMT211 Ergonomi 2 0 0 2 5
İMT213 Rölöve 2 1 0 3 5
İMT215 Atık Malzemelerle Obje Tasarımı 2 1 0 3 5
İMT217 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 5
İMT219 Girişimcilik ve İnovasyon 2 1 0 3 5
İMT221 Görsel Anlatım Teknikleri 2 1 0 3 5
İMT223 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMT208 Kariyer Planlaması ve Diksiyon Eğitimi 2 0 0 2 5
İMT210 İç Mimari ve Dekorasyonda Konstrüksiyon 2 1 0 3 5
İMT212 Renk, Doku ve Desen Eğitimi 3 0 0 3 5
İMT214 Seminer 2 1 0 3 5
İMT216 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 5
İMT218 İşletme Yönetimi 2 0 0 2 5
İMT220 Engelliler İçin Tasarım 1 1 0 2 5
İMT222 Fikir ve Beceri Atölyesi 2 2 0 3 5
İMT224 Bitirme Projesi 1 1 0 2 5