Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Silah Sanayi Teknikerliği programı eğitim öğretim faaliyetlerine 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara SİLAH SANAYİ TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre puan sıralamasıyla yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir. Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

•Makine teknik servislerinde, •Her türlü CNC işlemlerinin bulunduğu birimlerde, •Firmalarda Teknik Resim birimlerinde, •Endüstriyel fabrika ve atölyelerde, •Firmaların tasarım birimlerinde, •Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Harun ÇOLAK

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Mekanik laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78822 Matematik, Fen Bilimleri ve Temel Mühendislik konularında alanı ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 78827 Mesleki alanda edinilen pratik ve teorik bilgileri kullanarak neden-sonuç ilişkisini kurmak, problemin çözümünde kullanmak
3 78830 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.Çalışma alanında endüstriyel görev tanımı olarak hata bulma, problem çözme, karar verme, işlev ve faaliyetlerin planlanmasını yapabilecek özellikleri kazanır.
4 78831 Alanındaki çeşitli yazılımları ve simülasyon programlarını kullanarak tasarım yapar. Alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanır.
5 78840 Çalışma alanında endüstriyel görev tanımı olarak hata bulma, problem çözme, karar verme, işlev ve faaliyetlerin planlanmasını yapabilecek özellikleri kazanır.
6 78832 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli kendini geliştiren bireyler olmak.
7 78833 Makine teknolojisi için ölçü/kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol, istatistik, kalite yönetim sistemleri, planlama, uygulama, denetim ve iyileştirme işlemlerini yapabilir.
8 78834 CAD/CAM ve paket programları kullanarak, iş parçalarının bilgisayar destekli çizim (CAD) istasyonlarında çizimlerini, CNC tezgâhlarda üretimlerini yapabilir.
9 78835 Talaşlı/talaşsız imalat yöntemlerini bilmek, tezgâhları/makineleri kullanarak üretim yapabilir.
10 78836 Teknik resim çizim kurallarını ve tasarım kurallarını bilerek, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanır.
11 78837 Malzeme bilgisini ve malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir. Malzeme, malzeme muayene ve ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilme ve imalat için uygun malzemeyi seçebilme bilgi ve becerine sahip olur.
12 78838 Alanındaki çeşitli yazılımları ve simülasyon programlarını kullanarak tasarım yapar. Alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanır.
13 78839 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SST101 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 3
SST103 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 3
SST105 Ölçme ve Kontrol Zorunlu 2 0 0 2 4
SST107 Teknik Resim Zorunlu 2 2 0 3 4
SST109 Silah Sistemlerinin Tanıtılması Zorunlu 3 0 0 3 4
SST111 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
SST113 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SST102 Makine Elemanları Zorunlu 3 0 0 3 3
SST104 Silah Bilgisi ve Atış Zorunlu 3 0 0 3 4
SST106 Malzeme Bilgisi - I Zorunlu 1 2 0 2 4
SST108 Temel İmalat İşlemleri Zorunlu 1 2 0 2 4
SST110 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 2 0 3 5
SST112 Temel Elektrik - Elektronik Zorunlu 2 0 0 2 2
SST114 İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 2
SST116 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSSEÇ-3 Seçmeli Dersler - III SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSTSEÇ-4 Seçmeli Dersler - IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SST201 Silah Bakım - Onarım ve Kalitesi 2 1 0 2.5 4
SST203 Mikro Bilgisayarlı Sistem Tasarımı 3 0 0 3 4
SST205 Silah Sistemleri Tasarımı 1 2 0 2 4
SST207 Bilgisayar Destekli Üretim 1 2 0 2 4
SST209 CNC İmalat Teknolojisi 1 2 0 2 4
SST211 Zırh Sistemleri 2 0 0 2 2
SST213 Malzeme Bilgisi - II 2 0 0 2 2
SST215 Üretim Planlaması ve Kontrolü 2 0 0 2 3
SST217 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 3
SST219 İş Yeri Eğitimi 0 6 0 3 10
SST221 İş Yeri Uygulaması 0 34 0 17 20


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SST202 Sistem Analizi ve Tasarımı 1 2 0 2 4
SST204 İmalat Yöntemleri 2 0 0 2 3
SST206 Mühimmat Sistemleri 3 0 0 3 4
SST208 Balistik ve Silah Teknolojileri 3 0 0 3 4
SST210 Namlu Tasarımı 2 0 0 2 3
SST212 Proje Çalışması 2 0 0 2 3
SST214 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 4
SST216 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
SST218 Kalite Güvence Sistem ve Standartları 2 0 0 2 2
SST220 İş Yeri Eğitimi 0 6 0 3 10
SST222 İş Yeri Uygulaması 0 34 0 17 20