Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ601 Hücre Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ602 Kas Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ604 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ605 Nörofizyoloji 2 2 0 3 6
FİZ606 İşitme Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ607 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ608 Hücre İçi Kayıt Teknikleri 2 2 0 3 6
FİZ609 Fizyoloji Tarihi 2 0 0 2 6
FİZ610 Böbrek Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ611 Sindirim Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ612 Kan Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ613 İş Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İFİZ601 Cell Physiology 2 2 0 3 6
İFİZ602 Muscle Physiology 2 2 0 3 6
İFİZ603 Research Techniques 2 2 0 3 6
İFİZ604 Reproductive and Developmental Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ605 Neurophysiology 2 2 0 3 6
İFİZ606 Physiology of Hearing 2 2 0 3 6
İFİZ607 The Physiology of Excitable Cells 3 0 0 3 6
İFİZ608 Intracellular Recording Techniques 2 2 0 3 6
İFİZ610 Renal Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ611 Physiology of the Digestive System 2 2 0 3 6
İFİZ612 Physiology of Blood 2 2 0 3 6
İFİZ613 Research Methods and Ethic 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ601 Hücre Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ602 Kas Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ604 Üreme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ605 Nörofizyoloji 2 2 0 3 6
FİZ606 İşitme Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ607 Uyarılabilen Hücrelerin Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ608 Hücre İçi Kayıt Teknikleri 2 2 0 3 6
FİZ609 Fizyoloji Tarihi 2 0 0 2 6
FİZ610 Böbrek Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ611 Sindirim Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ612 Kan Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ613 İş Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ614 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İFİZ601 Cell Physiology 2 2 0 3 6
İFİZ602 Muscle Physiology 2 2 0 3 6
İFİZ603 Research Techniques 2 2 0 3 6
İFİZ604 Reproductive and Developmental Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ605 Neurophysiology 2 2 0 3 6
İFİZ606 Physiology of Hearing 2 2 0 3 6
İFİZ607 The Physiology of Excitable Cells 3 0 0 3 6
İFİZ608 Intracellular Recording Techniques 2 2 0 3 6
İFİZ610 Renal Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ611 Physiology of the Digestive System 2 2 0 3 6
İFİZ612 Physiology of Blood 2 2 0 3 6
İFİZ613 Research Methods and Ethic 3 0 0 3 0