Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Bafra İşletme Fakültesi

 • Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Devlet Konservatuvarı

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Fakültesi

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Müzik Öğretmenliği
 • İşitme Engelliler Öğretmenliği
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği
 • Almanca Öğretmenliği
 • İngilizce Öğretmenliği
 • Resim İş Öğretmenliği
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
 • Fransızca Öğretmenliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Özel Eğitim Öğretmenliği

Fen-Edebiyat Fakültesi

 • İstatistik Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Seramik-Cam Bölümü
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
 • İktisat (İngilizce)
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlahiyat Fakültesi

 • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

İletişim Fakültesi

 • Gazetecilik Bölümü
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Mimarlık Fakültesi

 • İç Mimarlık Bölümü
 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mühendislik Fakültesi

 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
 • Harita Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Dil ve Konuşma Terapisi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü
 • Turizm Rehberliği Bölümü

Veteriner Fakültesi

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümü
 • Spor Yöneticiliği Bölümü

Ziraat Fakültesi

 • Tarla Bitkileri Bölümü
 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Bitki Koruma Bölümü
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Tarım Makinaları Bölümü
 • Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü