İletişim Bilgileri
Baglanti: http://oidb.omu.edu.tr/tr
Eposta: oidb@omu.edu.tr
Telefon: (362) 312 19 19 / 7050
Adres: Rektörlük Binası, İdari Birimler
Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN