Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencilerimize, ilk kayıtlanma, kayıt yenileme, notların takibi, katkı payı işlemleri, askerlik işleri takibi, öğrencilerin talep ettiği belgelerin otomatik üretilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Operasyonel düzeydeki bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve öğrenci işlerinin yürütülmesinin hızlandırılıp kolaylaştırılması, üretilen hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı           
Tel     : +90 362 312 19 19  / 7050
Kurupelik Kampüsü / SAMSUN         Faks   : +90 362 457 60 12

55139 Kurupelit / SAMSUN
http://oidb.omu.edu.tr                                        e-posta : oidb@omu.edu.tr