İSİM VE ADRES

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi
    Atakum-Samsun  55139 TÜRKİYE

    e-posta : iletisim@omu.edu.tr
    Faks     : +90 362 457 60 91