AKTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ

Üniversitemizde tüm programların yerel kredilerinin yanı sıra Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri de belirlenmiştir. Tüm programlarda bir akademik yıl için iş yükü 60 AKTS kredisidir. Hareketlilik ve tanınma işlemlerinde AKTS kredileri kullanılmaktadır. Tüm programların AKTS Kredileri ilgili birim kurulu ve senato tarafından onaylanmıştr.