Burs Olanakları

Öğrenimlerini devam ettirebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere çeşitli kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burslar verilmektedir. Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu başvuruları, ÖSYM sınav sonuçları açıklandıktan sonra www.kyk.gov.tr internet adresinden alınmaktadır. Ayrıca eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra Fakülte ve Yüksekokullara tanınan kontenjanlar dâhilinde, başvuru tarihleri ve koşulları ekim ayı içerisinde ilgili birimlerce ilan edilerek başvurular alınmakta ve bursiyer seçimi yapılmaktadır. Öğrencilere burs veren diğer vakıf, dernek ve şirketlerin duyuruları ilgili birimlere gönderilmek suretiyle öğrencilere duyurulması sağlanmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, gelir düzeyi düşük öğrencilere her eğitim öğretim yılında “Yemek Bursu” verilmektedir. Yemek bursu başvuruları portal.omu.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullar tarafından alınan başvurular, oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilerek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmektedir. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi web sayfasında ilan edilir.