Engelli Öğrenciler

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak “Engelli Öğrenci Birimi” kurulmuş ve “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” kapsamında bir Yönerge hazırlanarak çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, her birey engelli adayıdır düşüncesiyle yeni yapılan eğitim alanlarının engelli öğrencilerin özelliklerine uygun olarak projelendirilmesinin yanında, engellilere uygun olmayan alanların da engelli bireylerin faydalanabilecekleri şekle dönüştürülmesi için gerekli tadilatların yapılmasına öncelik verilmektedir.

Üniversitemize kesin kayıtları sırasında öğrenciler tarafından doldurulan “Engelli Öğrenci Tespit Formu” ile engelli öğrenciler tespit edilmektedir.

Engelli öğrencilere sağlanan desteklerin bazıları şunlardır:

·         İhtiyaca göre gönüllü personel ya da öğrenci desteği,

·         Engelli öğrencilere uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma,

·         Engelli öğrencilerin sosyal yaşama uyumuna katkı,

·         Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı,

·         Engelli öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti,

·         Gereksinimi olan öğrencileri burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme,

·         Engelli öğrencilerin yemek bursu başvurularının alınması, 

Engelli Öğrenci Birimi tarafından, engelli öğrencilerin eğitim-öğretim, kampüs ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşabilecekleri zorlukların en aza indirilmesinin sağlanması amacıyla tüm birimler tek tek ele alınarak, mevcut engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.