Sağlık ve Sigorta

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personeli, sağlık sorunları karşısında Bölgemizin en büyük hastaneleri olarak Kurupelit Kampüsü içerisinde hizmet veren ve birçok ilklere imza atan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine başvurabilmektedirler.

Üniversitelerde öğrenim gören Yabancı Uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimleri devam ettiği sürelerle sınırlı olarak, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde 5510 Sayılı Kanunun 82.maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince  genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilmektedirler. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmamaktadır.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerden gelen öğrenciler sosyal güvenceleri olduğuna dair yazı ile başvurdukları takdirde kendi sosyal güvencelerinden yararlanabilmektedirler.

Değişim öğrencilerine, Türkiye’ye gelmeden önce, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.