Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
İNŞ105 Mechanics And Statics 927001 1 1 4
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
With this course, students will be able to do basic calculations required for the design of structural elements.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. M. Seçkin AKSU
Learning Outcomes
  1. Kuvvet büyüklüğünün bileşen ve bileşke hesapları yapar
  2. İzostatik kirişlerin mesnet hesaplarını yapar
  3. Mekanik büyüklükleri SI ölçü biriminde kullanımı bilir
  4. Kuvvetin bir noktadaki moment büyüklüğünün hesabını bulur
  5. Skaler ve Vektörel büyüklüklerle aritmetik işlemler yapar
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Prof.Dr.A.Yalçın Aköz-Yard.Doç.Dr.Nihal Eratlı Statik Mukavemet (beta yayınevi)
Dr.Hanifi Binici Çözümlü Mukavemet (Murathan yayınevi)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Units of measurement
2.Units of measurement
3.Scalar and vectoral quantities
4.Scalar and vectoral quantities
5.Consistuent and resultant operations in forces
6.Consistuent and resultant operations in forces
7.Consistuent and resultant operations in forces
8.Moment at a point
9.Moment at a point
10.Midterm
11.Reaction at support
12.Reaction at support
13.Reaction at support
14.Reaction at support
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination133
Final Examination133
Attending Lectures14228
Tutorial12448
Homework5420
SUM102