Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
IMÖ311 Special Teaching Methods-I 927001 3 5 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
An efficient domain-specific teaching methods for teaching mathematics by teachers to ensure understanding and adoption.
Name of Lecturer(s)
Ali Eraslan
Learning Outcomes
  1. know the basic concepts of mathematics teaching and learning.
  2. genel öğretim yöntem ve tekniklerini matematik konu alanına uygulayacak.
  3. matematiğe özel öğretim yöntem ve teknikleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamaları yapacak.
  4. matematikte farklı konuların (sayılar, kesirler, geometri) öğretimine yönelik önerilerde bulunacak.
  5. konu alanındaki ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısı ile inceleyecek.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi
Demirel Ö.(1993): Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: USEM Yayınları
Saban, A. (2000). Öğrenme ve öğretme sureci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel
Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım
Kazancı, O. (1989). Eğitim psikolojisi: Kuram ve ilkelerden uygulamaya. Ankara: Kazancı
Karaağaçlı M. (2005): Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar. Ankara: Pelikan
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The basic concepts related to the field and the relationship of these concepts with the field instruction, the legal bases of the field mainly the Constitution and the Basic Law of National Education, the general goals of field instruction, the methods, techniques, tools and the materials used. Examining the related Instruction Program (objective, aquirements, theme, unit, activity, etc. Examining evaluating the samples of the coursebooks, the teacher's book and the students' workbooks.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.The birth and development of mathematical knowledge
2.Mathematics learning and teaching process
3.Learning theories of mathematics
4.Learning theories of mathematics
5.Teaching methods
6.Planning and implementation of teaching
7.Measurement and evaluation in mathematics
8.Investigation of the curriculum
9.Mathematıcs textbooks
10.What is the problem and problem solving?
11.Instructional Activities
12.Instructional Activities
13.Instructional Activities
14.Instructional Activities
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination140
Quiz220
Practice120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
SUM0
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination133
Attending Lectures14570
Tutorial10330
Homework9545
SUM150