Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
OÖAE101 Introduction to Early Childhood Education 927001 1 1 5
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The purpose of this course is to enable students to understand the history, philosophy, and principles of early childhood education, young children's basic needs, developmental characteristics, and learning styles, learning environment, and the characteristics of early childhood teachers.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğretim Üyesi Canan Avcı
Learning Outcomes
  1. Acknowledge the importance of early childhood education.
  2. Learn the history, philosophy, and principles of early childhood education.
  3. Know young children and their developmental characteristics.
  4. Learn development and learning theories in early childhood.
  5. Know early childhood teacher's/educator's characteristics, tasks, resposibilities, and special field competencies.
  6. Evaluate young children, early childhood teachers, and learning environment.
  7. Compare different early childhood models.
  8. Distinguish appropriate activities for different developmental areas of young children.
  9. Know the changing approaches in early childhood education.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Aral, N. & Kandır, A. (2000). Okulöncesi eğitim 1, 2. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. Akduman, G. & et al. (2010). Okul öncesi eğitime giriş. Ankara: Pegem.Çağlar, A. & Kurtuluş, E. (2003). Okul öncesi eğitimde etkili sınıf yönetimi. “Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar.” İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.Demiriz, S. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamı ve donanımı. Ankara: Anı Yayıncılık.Gander, M. & Gardiner, H. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev. B. Onur). Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. Heywood, C. (2003). Baba bana top at! Batıda çocukluğun tarihi. İstanbul: Kitapyayınevi.Kalemci, F. (1998). Okul öncesi eğitim kurumlarında çevre düzenlemesi ve çalışan eğitimci personelin nitelikleri yönünden incelenmesi. Ankara: Aydoğdu Ofset.Matthews, G. (2000). Çocukluk felsefesi. İstanbul: Gendaş. Oktay, A. (2005). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi eğitim. İstanbul: Epsilon.Postman, N. (1995). Çocukluğun yokoluşu. (Çev. K. İnal). Ankara: İmge Kitapevi. Rousseau, J.J. (2009). Emile. (Çev. Y. Avunç). İstanbul: İşbankası Yayınları.Topbaş, E. (2004). Montessori yöntemi ile çocuk eğitimi. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.Turaşlı, N. K., Doğan, Ö., Dağlıoğlu, E., & et al. (2007). Okul öncesi eğitime giriş. (Ed. G. Haktanır). Ankara: Anı Yayıncılık.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The description of early childhood education, fundamental approaches and historical development of early childhood education, early childhood education in Turkey and in the world, young children's developmental characteristics and needs, features of early childhood teacher, kinds of early childhood educational settings (kindergarten, nursery, etc.), physical, social, and educational features of learning environment, the role and importance of family in early childhood education
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Information about the course and its contentHistory, philosophy, and principles of early childhood education
2.Different models in early childhood education
3.Different models in early childhood education
4.Early childhood education in Turkey and in the world today
5.Investigation of Ministry of Education's Early Childhood Education Program
6.Activities implemented in early childhood settings
7.Physical characteristics of early childhood learning environment
8.Midterm
9.Early childhood teacher
10.Understanding and assessing the development of young children
11.Child and play
12.Planning and evaluation of activities for the mental, spiritual, social, emotional, and self development areas of children
13.Inclusion in early childhood education
14.The role of families in early childhood education and theschool-family cooperation
15.Community-based early childhood education
16.Final exam
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Discussion1420
Question-Answer1410
Brain Storming1410
SUM620
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Discussion8216
Question-Answer10330
Brain Storming8324
Individual Study for Mid term Examination8324
Individual Study for Final Examination10330
SUM124