Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TRAE105 Ottoman Turkish I 927001 1 1 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
To teach Arabic letter system that Turks used who had been settling in Anatolia between 13 and 20 century and tp provide students to use texts that were produced by this writing.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Osmanlı Türkçesi dönemini Türkçenin bir evresi olarak değerlendirebilir.
  2. Osmanlı Türkçesiyle üretilmiş metinleri okuyabilir.
  3. Osmanlı Türkçesinin söz varlığı içindeki Arapça ve Farsça kelimeleri ayırabilir.
  4. Osmanlı Türkçesinin yazı sistemini tanır.
  5. Türkçe kökenli eklerin yazılış özelliklerini açıklar.
  6. Türkçe kökenli kelimelerin anlam özelliklerin açıklar.
  7. To Read The Printed Texts Written With Old Letters.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Press, Ankara 2005.
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Press, İstanbul 2008.
Hüsrev Akın, Osmanlı Türkçesi (1-2), k.b., Samsun 2018.
İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük Kubbealtı Lügati, Kubbealtı Press, İstanbul 2009.
Mustafa Özkan-Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi 1, 3F Press, İstanbul 2008.
Şemsettin Sami, Kamus-i Türki, Enderun Press, İstanbul 1989.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Definition of Ottoman Turkish and Writing system of Ottoman Turkish
2.Forms of letters in at first, in middle, at end.
3.Rules of writing vowels in Turkish words.
4.Rules of writing rounded vowels in Turkish words.
5.Rules of writing consonants.
6.Exercises of reading texts.
7.Writing of Turkish suffix and stems.
8.Exercises of reading texts.
9.Rules of writing vowels in Arabic and Persian words.
10.Features of Arabic consonants.
11.Midterm examination.
12.Exercises of reading and writing.
13.Tenvin and Words with tenvin.
14.Exercises of reading texts.
15.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11010
Attending Lectures14228
Tutorial14114
Homework5210
SUM72