Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
IEÖ403 Instruction Technologies And Material Design For Hearing Impaired-I 927001 4 7 5
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of the course is to preparing appropriate one to one lesson materials according hearing impaired children?s language, age and academic levels.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör.Özlem Demirtel, Öğr.Gör. Banu Gülbudak Kılıç
Learning Outcomes
  1. 4) Hazırladığı materyalleri grup dil dersinde kullanabilecektir. 1. 4.1 - Hazırladığı konuyu ve materyali işitme engelli öğrencilere tanıtır. 2. 4.2 - Materyali öğrencilere göstererek öğrencilere uygun sorular sorar. 3. 4.3 - Öğrencilerden gelen cevaplar ışığında materyal ile ilgili öğrencilerle dil paylaşımını devam ettirir.
  2. 1) İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerini belirleyebilecektir. 1. 1.1 - Grup dil derslerinde sınıf öğretmenlerinin ders uygulamalarını izler. 2. 1.2 - Uygulamaları izlerken işitme engelli öğrencilerin dil düzeylerini kayıt eder. 3. 1.3 - Grup dil dersini izler ve öğretmenin izlediği yolu kayıt eder.
  3. 2) İşitme engelli çocukların dil ve bilgi düzeylerine uygun materyal hazırlayabilecektir. 1. 2.1 - Ders yapacağı öğrencilerle ilgili gözlemlerinde dil düzeyine ilişkin notlarını gözden geçirir. 2. 2.2 - Ders yapacağı öğrencilerle ilgili elde ettiği bilgiler ışığında grup dil dersi çalışma materyali hazırlar.
  4. 3) Will be able to prepare the teaching materials appropriate to the curriculum content. 3.1 - Reviews the lesson content. 3.2 - Determines the useable teaching materials. 3.3 - Decides to the teaching material.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Kıroğlu,K.2006;İlköğretim Programları,Pegem Yayıncılık,ISBN 9919-919-05-5,Ankara
Tüfekçioğlu,Ü.2003;İşitme,Konuşma ve Görme sorunu olan çocukların eğitimi,Anadolu Üniversitesi Yayınları,No 1514,Eskişehir.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
2.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
3.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
4.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
5.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
6.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
7.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
8.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
9.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
10.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
11.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
12.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
13.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
14.Observation and recording of observations, prepearing teaching materials for individual work.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Practice440
Demonstration120
Self Study440
SUM340
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation460
Seminar140
SUM280
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Practice41040
Demonstration12020
Report Preparation11212
Seminar11010
Self Study41040
SUM122