Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
INAE102 Reading Skills 2 927001 1 2 2
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencileri okuma ve eleştirel düşünmeye hazırlamak. Böylece onların fikirleri kavraması, uygun bilgiyi seçip sentez yapmaları ve yazı dilini etkili ve doğru iletişim için kullanmalarını sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Öğrt. Gör. Ahmet DEMİRCİ Öğrt. Gör. Ayşegül KUŞ
Learning Outcomes
  1. Eşdizim tanıma
  2. Bakış açısını tesbit etme
  3. Metnin anafikrini tahmin etme
  4. Okudukları bilgiyi analiz etme, anlama ve akılda tutma
  5. Olumlu ve olumsuz yan anlamları tanıma.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Öğrenci çalışılacak konulara ön hazırlık yapacak.
Recommended or Required Reading
. Inside Reading / 3,4Advaced Learners DictionaryCollocations Dictionary
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Çeşitli özgün metinler üzerinde okuma, yazma ve teşvik edici eleştirel düşünme ve tartışma faaliyetleri. Özgün metinler sosyoloji, mimari, şehir planlama, sağlık, psikoloji ve iş hayatı gibi alanlar ile ilgilidir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.A Whale of a Wheel
2.Summer Fun Under Scrutiny
3.Mind Wide Open
4.Out- of- Body Experience? Your Brain is to Blame
5.Child Prodigies
6.Not Like Other Kids
7.The competitive Edge: A Timeline of Human İngenuity
8.Building a Competitive Brand
9.Sınav
10.Getting There
11.Navigation
12.Blink
13.The Wisdom of Crowds
14.Dönem Değerlendirmesi
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Individual Study for Mid term Examination14114
Individual Study for Final Examination14114
Reading15115
SUM45