Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBBİO109 Zoology-I 927006 1 1 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Hayvanlarla ilgili temel bilgileri vermektir.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Zoolojinin temel kavramlarını bilir.
  2. Hayvanlar aleminin temel özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
  3. Hayvan hücre ve dokuları hakkında yeterli bilgisi vardır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Aktümsek, A., Ünsal, S., Kalyoncu, L.,2010.Genel Zooloji,Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,415s.
Öber,A., 2007. Zooloji, Nobel Yayın Dağıtım,No.1266,Ankara,239s.
Kiziroğlu, İ.,2004. Genel Biyoloji Canlılar Bilimi,Birlik Matbaacılık-Yayıncılık,Ankara,722s.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Zoolojiye giriş, hayvanların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, hayvan hücresi, hayvansal dokular
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Zoolojiye Giriş
2.Hayvanlar Aleminin Özellikleri
3.Hayvanların İsimlendirmesi ve Sınıflandırılması
4.Hayvan Hücresinin Yapısı ve Özellikleri
5.Hücre Zarından Madde Geçişi
6.Hücre Sitoplazması ve Organeller
7.Hücre Devri ve Hücre Bölünmesi
8.Hayvansal Dokular
9.Epitel Dokusu
10.VİZE SINAVI
11.Bağ dokusu
12.Kıkırdak ve Kemik Dokusu
13.Kan Doku
14.Kas ve Sinir Dokusu
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14342
Individual Study for Mid term Examination10220
Individual Study for Final Examination14228
Homework428
SUM102