Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBBİO108 Botany-II 927006 1 2 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki vejetatif ve generatif organlarının genel özelliklerini , morfolojisini ve anatomisini öğretmek ve bitkilerin fizyolojik özelliklerini öğretmektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Erkan Yalçın, Doç. Dr. Hasan Korkmaz, Doç. Dr. Tülay Aytaş Akçin
Learning Outcomes
  1. 1-Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir.
  2. Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
  3. 3-Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
  4. 4-Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık,
Trabzon.
Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL
YAYINLARI, ANKARA,
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ve fizyolojileri ile ile ilgili özellikleri öğrenmiş olacaklardır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Organografi tanımı, bitkilerdeki vegetatif organlar, gövdenin dış morfolojisi.
2.Gövde metamorfozları, gövdenin primer ve sekonder anatomik yapısı.
3.Odun (Sekonder ksilem) ve bitkilerde odun dokusundaki farklılıklar.
4.Yaprağın dış morfolojisi ve yarak metamorfozları, yaprak anatomisi.
5.Kökün dış morfolojisi ve kök metamorfozları.
6.Kökün primer ve sekonder anatomik yapısı.
7.Bitkilerde generatif organlar, çiçek ve kısımları.
8.Meyve ve meyve tipleri.
9.Tohum ve tohum çimlenmesi.
10.Ara sınav
11.Bitkiler ve su, bitkilerde su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınma yolları ve bitkilerde su dengesi.
12.Kökler tarafından suyun absorpsiyonu ve kıslemde suyun taşınımı.
13.Fotosentez ve ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar.
14.Fotosolunum ve C4 metabolik yolu
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination11515
Makeup Examination11515
Attending Lectures14228
Self Study14228
SUM101