Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ZMT201 Food Technology 927001 2 3 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Ziraat fakültesi öğrencilerine gıda teknolojisi kapsamında bulunan konuları genel olarak tanımak, bu konularda bilgilenmek, gıdaların temel bileşenleri ile teknolojik işlemler arasında ilişkileri öğrenmek
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. A. Kadir HURŞİT
Learning Outcomes
  1. Gıda bileşenlerni tanıma ve teknoloji ile ilşkilerini kavrama
  2. Gıdaların insan beslenmesindeki rolünü anlam
  3. Gıda üretiminde kullanılabilen katkı maddeleri hakkında bilgi edinme
  4. Değişik gıda maddelerinin üretim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Understanding Food Science and Technology .. Peter S. Murano 2003
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Gıda teknolojisine giriş. Gıda bileşenleri (Protein, yağ,.. v.s.) Bu bileşenlerin beslenme ve teknoloji açısından önemi. Bazı önemli gıdaların üretim teknolojileri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Giriş gıda teknolojisinin önemi ve alanları
2.Karbonhidrat ve teknolojik önemi
3.Protein ve enzim teknolojisi
4.Lipit teknolojisi
5.Su ve teknolojik önemi
6.Gıda katkı maddeleri ve uygulama esasları
7.Beslenme ilkeleri
8.Tahıl ve ekmek teknolojisi
9.Arasınav
10.Et, kanatlı et, yumurta ve su ürünleri Teknolojisi
11.Meyve Sebze teknolojisi
12.Süt ve ürünleri teknolojisi
13.Bitkisel yağ teknolojisi
14.Şeker ve çay teknolojisi
15.Yılsonusınavı
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination14040
Final Examination16060
SUM100