Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ZMT201 Food Technology 927001 2 3 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Temel besin maddeleri ve bileşenleri, çeşitli gıdaların üretim teknolojilerinin öğretilmesi
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Hasan Temiz
Learning Outcomes
  1. Gıda biliminin temel ilkeleri öğrenir
  2. Gıdaların sınıflandırılması kavrar
  3. Gıdaların kimyasal kompozisyonu, gıdaların fiziksel özellikleri ve gıdaların mikro biyolojik özelliklerini ögrenir
  4. Gıda işleme teknolojilerini kavrar
  5. Gıda kalitesini öğrenir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Gıda Bilimi ve Teknolojisi; Prof. Dr. Ahmet Çanbaş, Çukurova Üniversiteis Ziraat fakültesi, AdaNA 1990.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Gıda bilimin temel ilkeleri, gıdaların genel özellikleri, gıdaların kimyasal kompozisyonu, gıdaların fiziksel özellikleri, gıdaların mikrobiyolojik özellikleri, mamül gıda maddelerinin gördüğü işlemler, gıda hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler, katkı maddeleri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Gıda biliminin temel ilkeleri, önemi, çalışma alanları
2.Gıdaların sınıflandırılması
3.Gıdaların kimyasal kompozisyonu, gıdaların fiziksel özellikleri ve gıdaların mikro biyolojik özellikleri
4.Gıdalarda bozulma nedenleri ve gıdalarda depolama işlemleri
5.Gıda maddelerinin gördüğü işlemler
6.Et ve et ürünlerinin tanım ve özellikleri
7.Süt ve süt ürünlerinin tanım ve özellikleri
8.Ara sınav
9.Tahıl ve tahıl ürünlerinin genel özellikleri, baklagiller
10.Sebze ve sebze ürünlerinin tanım ve özellikleri Meyve ve meyve ürünlerinin genel özellikleri
11.Su ürünlerinin tanım ve özellikleri
12.İçecek Teknolojisi
13.Gıdaların hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler, katkı maddeleri
14.Fermente ürünler teknolojisi
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11818
Final Examination12020
Makeup Examination12020
Attending Lectures14342
SUM100