Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
İSG102 Occupational Health And Safetty-II 927001 1 2 2
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Mehmet Ali ZENGİN
Learning Outcomes
  1. Öğrenci iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını anlayabilmeli
  2. Öğrenci iş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeli
  3. Öğrenci iş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeli
  4. Öğrenci iş ekipmanlarının iş güvenliğine yönelik tasarımı ve standartları, işyerlerinde sağlık güvenlik eğitimi ve standartları, belgelendirme, OHSAS 18001 (TS 18001) iş sağlığı ve güvenliği kalite standardını tanıyabilmeli
  5. Öğrenci mesleği ile ilgili yönetmelikleri kavrayabilmeli ve uygulayabilmeli
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Özkılıç, Ö. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, Ankara.
Bahr, N.J., 1997. System Safety Engineering and Risk Assesment: A Practical Approach, Taylor&Francis, Ney York,
Hale, A. & Baram, M.,1998. Safety Management The Challenge of Change, Pergamon, Netherlands,
Bayır, M., Ergül, M. (2006), İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Notları; Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler; Mevzuatlar; Ders Notları; Slaytlar, Videolar ve Fotoğraflar.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Ders Kapsamında ; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler, İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, İş sağlığı ve güvenliği kurulları, Çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri temizliği ve düzeni, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, anlı araçlarda çalışma ve korunma prensipleri, Elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu donanım, Güvenlik ve sağlık işaretleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenmesi Gereken Belgeler, Acil durum eylem planları, Acil çıkış yolları, tahliye ve kurtarma gibi konular anlatılmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler
2.İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
3.İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
4.İş sağlığı ve güvenliği kurulları
5.Çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri temizliği ve düzeni
6.Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
7.Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
8.Ara sınav
9.Ekranlı araçlarda çalışma ve korunma prensipleri
10.Elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
11.İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu
12.Güvenlik ve sağlık işaretleri
13.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenmesi Gereken Belgeler
14.Acil durum eylem planları, Acil çıkış yolları, tahliye ve kurtarma
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Makeup Examination111
Attending Lectures13339
Homework339
SUM51