Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ZTB201 Animal Husbandry 927001 2 3 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
This course aims to give the basic animal production knowledge to the students of agriculture faculty.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Musa Sarıca
Learning Outcomes
  1. Hayvsal üretimin tarım içerisindeki yerini öğrenir, hayvansal ürünler hakkında bilgi sahibi olur, yanlış bilgileri araştırma imkanı bulur
  2. Hayvanlarda üreme, besleme ve verim artırma konularında genel bilgiler öğrenir
  3. Değişik hayvan türlerinin ekonomik üretimleri, çevre ile etkileşimleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkılarını öğrenir
  4. Öğrendiği bilgilerden hareketle tarımsal işletmelerde ekonomik üretim yapmanın yollarını araştırma imkanı bulur
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
None
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
The aims of this course can be summarize as : Teaching the significance of animal production in general and sustainable agriculture, showing the distribution of animal species, teaching the general techniques of breeding and feeding of the some animal species which are economically produced, and lastly, showing the significance of animal production and the effects to breeding and environment.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Animal production in the World and Turkey.
2.Reproduction in animals
3.increasing production in animals
4.dairy cattle breeding
5.importance of milk and meat
6.sheep breeding
7.goat breeding
8.practice
9.poultry production
10.exam
11.chicken meat production
12.egg production
13.practice
14.honeybee breeding
15.animal health
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14456
Individual Study for Mid term Examination21020
Individual Study for Final Examination21020
SUM100