Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TOP204 Plant Nutrition And Soil Fertility 927001 2 4 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
It is learn to the factors affecting to the soil fertility, the methods of determining the productivity of the soil, the nutrient needs of the plants, the physiological role of nutrients in plants, deficiency symptoms and plant and soil analysis .
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ahmet Korkmaz
Learning Outcomes
  1. Toprakta besin elementlerinin noksanlık sebeplerini bilir
  2. Leart to the nutrient requirements of plants
  3. Learn to the plant nutrition in soilless culture
  4. Verimliliği etkileyen toprak özelliklerini, verimliliğin artırılması metotlarını bilir.
  5. Toprakta bazı verimlilik analizlerini yapabilir ve yorumlayabilir
  6. Bitki besin maddelerinin rollerini ve önemini bilir
  7. Toprak verimliliğini belirleme metotlarını bilir
  8. Bitkilerde besin elementlerin noksan ve fazla olduğu toprak şartlarını bilir ve gerekli tedbirleri alabilir
  9. Learn to the causes of nutrient deficiencies in the soil, and how to remove of nutrient deficiency by fertilization
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1.Brohi, A.R., Aydeniz, A. ve Karaman, M.R., 1997. Toprak Verimliliği (Genişletilmiş II. Baskı). Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara
2.Eyüpoğlu, F., 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel yayın No:220, Teknik yayın no.T-67, Ankara
3.Eyüpoğlu, F., Kurucu, N., TalaZ, S. 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) Bakımından genel Durumu. Ankara
4.Özbek, N., 1969. Deneme Tekniği. I. Sera Denemesi, Tekniği ve Metotları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 406, A.Ü. Basımevi
5.Karaçal, İ., 2008. Toprak Verimliliği. Nobel Yayınları, No:1335,Ankara
6.Kacar, B. ve Katkat, V. 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın
7.Aktaş, M. ve Ateş, M., 2005. Bitkilerde Beslenme bozuklukları (Nedenleri ve tanınmaları). Nurol Matbaacılık A.Ş.,
8.Elinç, F., 2007. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ziraat Fakültesi, Ders Kitap no: 57, Samsun
9.Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
1.Plant nutrients, plant composition, deficiencies reasons of nutrients in plants 2 Yield law (diminishing yield law, the minimum law), the equations expressing the relationship between plant growth factors and yield, 3 Factors affecting plant growth, climate, topography, soil depth, texture, structure, bulk density, relation between soil fertility and soil reaction, relation between soil acidity and soil fertility, liming, relation between soil salinity and alkalinity and productivity, relation between soil colloids and soil fertility, adsorption of cations and anions by clay colloids, organic matter, soil organisms, soil, water, soil aeration, soil temperature, soil compaction, soil profile, fallow productivity relations 4. Relation between KDK, base saturation and soil fertility 5. Nutrient element fraction in soils and their availability, process affecting the available of nutrient in soil 6. Plant nutrition by the way of foliar absorption, plant nutrient and nutrient solution in soilless culture 7. The methods used to determine soil fertility (microbiological method, Mitscherlich, neaubaur field, pot experiments, plant analysis, chemical soil extraction methods, choosing to the suitable methods for analysis of the available elements in soil) 8. Nutrient and water uptake by plants (passive and active absorption, theory of ion pumps, ion uptake and rhizosphere pH, factors affecting uptake of nutrients and water in plant) 9. Preparation of sampling for analysis of soil and plant, assesments of soil pH, salt, lime requirement, lime and organic matter 10. The physiological role of nitrogen in plants and diagnosis of deficiency symptoms, nitrogen fertilizers, status total nitrogen and nitrate nitrogen of soils, nitrogen mineralization, biological nitrogen fixation, total nitrogen analysis of the soil and in the plant their evaluation, 11. Relations between available phosphorus and potassium and soil fertility, physiological role of phosphorus and potassium in plants and diagnosis of deficiency symptoms, phosphorus and potassium fertilizers, assesments of phosphorus and potassium in soil and plant 12. Relations between available calcium, magnessium and sulphur, and soil fertility, physiological role of calcium, magnessium and sulphur in plants and diagnosis of deficiency symptoms, calcium, magnessium and sulphur fertilizers, assesments of calcium, magnessium and sulphur in soil and plant 13 Relations between available Fe, Mn, Zn, Cu and B, and soil fertility, physiological role of Fe, Mn, Zn, Cu and B in plants and diagnosis of deficiency symptoms, Fe, Mn, Zn, Cu and B fertilizers, assesments of Fe, Mn, Zn, Cu and B in soil and plant
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Plant nutrients, plant composition, deficiencies reasons of nutrients in plants
2.Yield law (diminishing yield law, the minimum law), the equations expressing the relationship between plant growth factors and yield,
3.Factors affecting plant growth, climate, topography, soil depth, texture, structure, bulk density, relation between soil fertility and soil reaction, relation between soil acidity and soil fertility, liming, relation between soil salinity and alkalinity and productivity, relation between soil colloids and soil fertility, adsorption of cations and anions by clay colloids, organic matter, soil organisms, soil, water, soil aeration, soil temperature, soil compaction, soil profile, fallow productivity relations
4.Relation between KDK, base saturation and soil fertility
5.Nutrient element fraction in soils and their availability, process affecting the available of nutrient in soil
6.Plant nutrition by the way of foliar absorption, plant nutrient and nutrient solution in soilless culture
7. The methods used to determine soil fertility (microbiological method, Mitscherlich, neaubaur field, pot experiments, plant analysis, chemical soil extraction methods, choosing to the suitable methods for analysis of the available elements in soil)
8.Nutrient and water uptake by plants (passive and active absorption, theory of ion pumps, ion uptake and rhizosphere pH, factors affecting uptake of nutrients and water in plant)
9.Preparation of sampling for analysis of soil and plant, assesments of soil pH, salt, lime requirement, lime and organic matter
10.The physiological role of nitrogen in plants and diagnosis of deficiency symptoms, nitrogen fertilizers, status total nitrogen and nitrate nitrogen of soils, nitrogen mineralization, biological nitrogen fixation, total nitrogen analysis of the soil and in the plant their evaluation,
11.Exam
12.Relations between available phosphorus and potassium and soil fertility, physiological role of phosphorus and potassium in plants and diagnosis of deficiency symptoms, phosphorus and potassium fertilizers, assesments of phosphorus and potassium in soil and plant
13.Relations between available calcium, magnessium and sulphur, and soil fertility, physiological role of calcium, magnessium and sulphur in plants and diagnosis of deficiency symptoms, calcium, magnessium and sulphur fertilizers, assesments of calcium, magnessium and sulphur in soil and plant
14.Relations between available Fe, Mn, Zn, Cu and B, and soil fertility, physiological role of Fe, Mn, Zn, Cu and B in plants and diagnosis of deficiency symptoms, Fe, Mn, Zn, Cu and B fertilizers, assesments of Fe, Mn, Zn, Cu and B in soil and plant
15.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11515
Attending Lectures14228
Laboratory14228
SUM81