Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ZMT102 927001 1 2 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilere, olasılık ve istatistiğin önemini kavratmak, örnekleme ve yöntemlerini, merkezi yer ve dağılım ölçülerini, bilimsel hipotez kurmayı, bazı hipotez testlerini (Ki-kare, t vs.), regresyon ve korelasyon analizlerini uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Hasan ÖNDER
Learning Outcomes
  1. Karşılaştığı sorunların çözümü için hipotez kurabilir.
  2. Elde edilen verileri analiz edebilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
  3. Değişkenler arasında ilişki kurabilir ve bu ilişkiyi yorumlayabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
01→ Tamer Kayaalp, Soner Çankaya, İstatistik, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları A-84, Adana, 2009;
02→ Özer Serper, İstatistik II, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
İstatistiğin temel kavramları, olasılık, örnekleme, yer ve dağılım ölçüleri, güven aralıkları, hipotez testleri, ki-kare analizi, regresyon ve korelasyon analizi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Temel istatistik kavramlar ve notasyonlar
2.Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler I
3.Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler II
4.Yer Ölçüleri
5.Dağılış Ölçüleri
6.Kesikli Olasılık Dağılışları (Binom, Poisson)
7.Sürekli Olasılık Dağılışları (Normal, Standart Normal)
8.Güven Aralıkları
9.Hipotez Testlerine Giriş
10.VİZE
11.Farklara ait Hipotez Testleri
12.Ki-Kare Analizi
13.Regresyon Analizi
14.Korelasyon Analizi
15.Genel tekrar
16.Genel tekrar
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination160
Homework240
SUM140
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination11515
Attending Lectures16348
Self Study16116
Homework248
SUM102