Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TYS202 Greenhouse Building Technique 927001 2 4 3
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Equip students with basic and practical information on greenhouse types of greenhouse covering materials and their properties, factors affecting planning, greenhouse construction materials and greenhouse, greenhouse heating and ventilation systems .
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Bilal CEMEK
Learning Outcomes
  1. Types and characteristics of the greenhouse, greenhouse structures and covering materials, knows the elements of it.
  2. Understanding the principles of planning greenhouse heating, ventilation, irrigation and drainage systems.
  3. seralarda kışın ve yazın çevre koşulları arasındaki fark ve buna yönelik yapılması gereken önlemlerin yapar.
  4. İklim koşullarını gözönüne alarak herhangi bir bölge için sera kurulmasında gerek duyulan verileri analiz eder.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Yüksel, A.N., Yüksel, E., 2012. Sera Yapım Tekniği. Hasat Yayıncılık, İstanbul.
Doğan, H., 2002. Havalandırma ve İklimlendirme Esasları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Olgun, M., 2011. Tarımsal Yapılar, Ankara Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1577, Ankara.
Şahin, A., Ünal, H. B., 2005. Yapı Malzeme Bilgisi, E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 568, Bornova-İzmir.
Filiz, M., 2001. Sera İnşası ve Kliması, Akademi Kitabevi, İzmir.
Bot, G:P:A., 1983. Greenhouse climate: fom physical processes to a dynamic model.PhD
thesis, Wageningen.
Yüksel, A.N. 1995. Sera Yapım Teknigi. 2. basım. Hasat Yayıncılık Istanbul.
Baytorun, N. 1995. Seralar. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Genel Yayın No: 110 Ders Kitapları
Yayın No: 29.
Öztürk, H ., Basçetinçelik A., 2002 Seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat Odaları Birligi
Ankara.
Yagcıoglu, A., 2005.Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Zirtaat fak. Ofset Tesisleri.
Hellickson, M.A., Walker, J.n., 1983. Ventilation of Agricultural Structures. Published by:
ASAE, 372 pp., ASAAE 2950 Niles Road, St.Joseph, Michigan, 49085-9659 USA.
Nelson, V. P., 1991. Greenhouse Operation and Management. Pp 615.Prentice Hall. Inc. New
Jersey
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Classification of greenhouses, construction and material properties, environmental control applications, load analysis of structural elements and the layout plan for greenhouses.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Identification of greenhouse construction technique Lectures, sample problem solving
2.Classification of greenhouses Lectures, sample problem solving
3.Greenhouse construction and material properties Lectures, sample problem solving
4.Greenhouse covering material types and properties Lectures, sample problem solving
5.Greenhouse environmental control practices (Ventilation) Lectures, sample problem solving
6.Greenhouse environmental control practices (Heating) Lectures, sample problem solving
7.Greenhouse irrigation and drainage systems Lectures, sample problem solving
8.Effect loads of greenhouse building elements Lectures, sample problem solving
9.Mid-term exam
10.Analysis of structural elements that bearing effect load Lectures, sample problem solving
11.Analysis of structural elements that bearing effect load Lectures, sample problem solving
12.Selection the place of greenhouse entity and layout Lectures, sample problem solving
13.Example of the steps of preparing a greenhouse business plan and homevork. Giving lectures and homework
14.Presentation and evaluation of greenhouse business plans. Presentation of homework
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination130
Quiz520
Attending Lectures1010
Practice510
Project Preparation120
Oral Examination310
SUM330
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14342
Tutorial3824
Homework155
SUM75