Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
TBBİO112 Biology 927006 1 2 4
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Canlılar ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Biyolojinin temel kavramlarını bilir.
  2. Canlılar aleminin temel özellikleri hakkında yeterli bilgisi vardır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Kiziroğlu, İ.,2004. Genel Biyoloji Canlılar Bilimi,Birlik Matbaacılık-Yayıncılık,Ankara,722s.
Afyon, A., Kaya, MA., Yağız, D., 2011. Genel Biyoloji Canlılar Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 324 s.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Biyolojiye Giriş, Canlı ve Cansız Farkı, Canlıların Sınıflandırılması ve Çeşitliliği, Canlıların Kimyasal Yapısı, Hücre ve Yapısı, Nükleik Asitler, Bölünmeler, Metabolizma, Dokular, Organ ve Sistemler
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Biyolojiye Giriş
2.Canlıların Sınıflandırılması ve Çeşitliliği
3.Canlıların Kimyasal Yapısı
4.Hücre ve Yapısı,
5.Hücre Zarında Taşınma Olayları
6.Nükleik Asitler (DNA ve RNA)
7.Mayoz, Mitoz ve Amitoz Bölünmeler
8.Metabolizma
9.Bitkisel Dokular
10.Vize
11.Hayvansal Dokular
12.Bitkisel Organlar
13.Hayvansal Organlar ve Sistemler
14.Hayvansal Organlar ve Sistemler
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14342
Individual Study for Mid term Examination10220
Individual Study for Final Examination14228
Oral Examination224
Homework224
SUM102