Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
MBM204 Materials Thermodynamics II 927006 2 4 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Çözelti ve Karışım Termodinamiği, Kimyasal Denge Termodinamiği temel bilgilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi. Sinem ÇEVİK
Learning Outcomes
  1. Çözelti termodinamği hakkında temel bilgilerin öğrenilir
  2. Kimyasal Potansiyel hakkında temel bilgiler öğrenilir
  3. Karışım Termodinamiği hakkında temel bilgilerin öğrenilir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
None
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Basit Karışımların Özellikleri, Kismi Molar Değerler, Kısmi molar Gibbs Enerjileri
2.Gibbs-Duhem Denklemi,Karışım Termodinamiği
3.Karışımın Gibbs Enerjisi, Karışımın Entropisi
4.Sıvıların Kimyasal Potansiyelleri, İdeal Çözeltiler: Raoult ve Henry Kanunu
5.İdeal Seyreltik Çözeltiler,Sıvı Karışımların Termodinamiği
6.Kalligatif (Bağlaşık) Özellikler, Kaynama noktası yükselmesi
7.Donma Noktasının Alçalması, Çözünürlük
8.Osmoz Olayı
9.Aktiflikler
10.Gibbs Enerjinin Minimumu, Reaksiyon Gibbs Enerjisi,Ekzergonik ve Endergonik Reasksiyonlar
11.Dengedeki Reaksiyonların Bileşimi
12.Bir reaksiyonun Genel durumu
13.Bazı durumlara karşın denge durumunun verdiği cevap: Le Chatelier Prensibi ve Termodinamik Yorumu
14.Denge Durumunun Basınca karşın verdiği cevap, Denge Durumunun Sıcaklğa karşın verdiği cevap
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination140
SUM40
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
SUM0
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11010
Attending Lectures14342
Tutorial51050
Project Preparation11818
Homework21020
SUM150