Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HEM301 Labor. Gynecological Diseases And Womens's Health Nursing 927001 3 5 20
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Families, women, fetus and newborn health protection and upgrading of knowledge and skills necessary to obtain. Pregnancy, childbirth, postpartum period, the mother and the fetus / newborn health, maintain and upgrade, and maintain the health of women in the age group 15-49, the necessary knowledge to improve the quality of life and skills to win.
Name of Lecturer(s)
Öğr.Gör.Atife Çetin, Ydr.Doç.Dr. Esra Tural Büyük, Prof.Dr.Özen Kulakaç
Learning Outcomes
  1. Doğum Bilgisi hemşireliğine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
  2. Kadın üreme sistemi anatomisini ifade edebilme
  3. Gebelik, doğum, doğum sonu dönem, yenidoğan fizyolojisini tanımlayabilme
  4. Gebelik, doğum, yenidoğan, doğum sonu dönem gibi süreçlerde hemşirelik bakım planı geliştirebilme
  5. Normal doğumun evreleri ve mekaniğini sayabilmeli
  6. İyi huylu ve kötü huylu pelvik oluşumları açıklayabilme
  7. Kadın kanserleri risk etmenleri ve korunmayı açıklayabilme
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
1- Cinsel Saglik / Üreme Sagligi, Güvenli Annelik, T.C.Saglik Bakanligi Ana Çocuk Sagligi ve Aile Planlamasi Genel Müdürlügü Ankara, 2005
2- Scot R.J., Disaıa J., Hammond B., Spellacy N. ( çeviri editörü Selçuk erez , çeviri : reyhan erez) Danfort Obstetrik ve Jinekoloji Yedinci Edisyon , J.B. Lıppıncott Company& Yüce Yayım A.Ş. ,1997.
3- F. Gary Cunningham, Kenneth L. Leveno, Steven L. Bloom, John C. Hauth, Larry C. Gilstrap III, Katharine D. Wenstrom. Williams Obstetrics 22nd edition, The McGraw-Hill Companies, 2005.
4- Arısan,K.( 1989).Doğum Bilgisi, Cilt 1-2., Çeltüt Matbaası, İstanbul.
5- Taşkın, L.(2007). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş VIII. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara.
6- Coşkun,A.,Ekizler,H.,İnanç,N., ve diğerleri.(2000).Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı,Editör: Anahit Coşkun,İkinci baskı,Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Birmat Matbaacılık,İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Anatomy of the reproductive system, reproductive system physiology, pregnancy, Physiology, Physiology of the mother during pregnancy, Prenatal Care, Fetal Health Assessment, High-Risk Pregnant Women and Nursing Care, Nutrition during pregnancy, normal labor, the act of Nursing Care in Normal Birth, risky labor and Nursing Care , Physiology and Care of the Newborn, Postpartum Period and Nursing Care, Lactation, and Nursing Care Postpartum Risk Situations, Family Planning, Women's Life Stages, Anatomical and Functional Disorders of the reproductive organs Nursing Care, Gynecologic Examination and Nursing diagnosis And Treatment Methods, genital benign and malignant tumors in organs.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.A General Look to Women and Reproductive Health, Basic Concepts about Women Health 12 hour
2.Anatomy and Physiology of Female and Male Reproductive Organs .Pregnancy Physiology During Pregnancy Maternal Physiology 12
3.Antenatal Care 12
4.During Pregnancy Nutrition Assessment Of Fetal Health 12
5.Risk Pregnancies 12
6.The labor process and Nursing Care 12
7.Risk Pregnancies and Nursing Care 12
8.Period Postpartum Period Postpartum Period and Lactation Postpartum Period at Risk 12
9.Normal newborn care and newborn special care Gynecology Diagnostic and Treatment Methods 12
10.Midterm Exam
11.Family Planning Pelvic masses 12
12.Women's life Periods 12
13.İnfections of reproductive systemI and sexually Transmitted Infections 12
14.Abnomalies of reproductive cycle 12
15.Reproductive System Cancers Gynecology And Obstetrics Malpractice And Ethical issues 12
16.Final Exam
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Practice1450
SUM750
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination150
Report125
Individual Study for Final Examination125
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Practice1412168
Question-Answer14456
Individual Study for Mid term Examination1410140
Individual Study for Final Examination1415210
SUM578