Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
EBE203 Obstetric Knowledge-I 927001 2 3 8
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
At the end of the lesson students will get fundamental knowledge about development of men's and women's reproductive organs, formation of pregnancy with anatomy and physiology and physiologic varieties starting from intra uterine period.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Nuran Mumcu Boğa Öğr.Gör.Roghayyeh Maleki Sani Maleki Demirer
Learning Outcomes
  1. Dünyada ve Türkiye’ de kadının sosyal ve sağlık durumu ile ilgili konumunu kavrayabilme
  2. Üreme organlarının anatomi ve fizyolojisi hakkında bilgi edinerek sağlıkta olabilecek değişiklikleri değerlendirebilme
  3. İnsan üremesine ilişkin gerekli bilgileri alabilme
  4. Embriyo ve fetüs fizyolojisini tanımlayarak ileri yaşam dönemlerde bireyi kapsamlı olarak değerlendirebilme
  5. Gebelik döneminin fizyolojik değişiklikleri, gebelik belirtileri ve gebeliğin tanılanması konularında bilgilenme
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Prof. Dr. Lale Taşkın, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 9. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara-2012.
-Prof. Dr. Ahsen Şirin, Kadın Sağlığı, 1. Baskı,Bedray Yayınları, İstanbul-2008.
-Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Damla Matbaacılık, Ankara-2010.
-Muzaffer Yücel, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Ankara-2005.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Course Contents
The development of male and female reproductive organs, anatomy and physiology of pregnancy with the formation and physiological changes during pregnancy
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Introducing the lesson
2.Introduction to Obstetric Fertility and Women’s Health o Women’s Health in Turkey and the World o Biological Indicators of Women’s Health Problems o Reproductive Health
3.Reproductive Organs' Anatomy - Reproductive Organs of Women o External Organs o Internal Organs
4.Reproductive Organs Men and Their Physiology o External Genital Organs o Internal Genital Organs o Physiology of Men Reproductive System
5.Physiology of Women Reproductive System o Physiology of Women Reproductive Organs o Hormones of Reproductive System o
6. Menstrual Cycle and Menstrual Hygiene
7.Genetic Counseling
8.Formation of Pregnancy o Fertilization o Implantation o Formation of Fetus and Appendages o
9.Physiology of Fetus
10.Physiologic Varieties in Pregnancy
11.Pregnancy Symptoms and Diagnosis
12.Physiologic Varieties Of Pregnancy And Adaptation
13.Warning signss in Pregnancy
14.Cultural Approaches in Midwifery
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Quiz122
Attending Lectures14456
Practice14456
Report Preparation14114
Individual Study for Mid term Examination14228
Individual Study for Final Examination14342
SUM200