Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
EBE301 Obstetric Knowledge-III 927001 3 5 14
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Woman, fetus and newborn health by providing the knowledge and skills necessary to maintain and improve, information about the characteristics of the normal labor and skill levels and kazandırabilme and intended to pass on information from the application.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Nuran Mumcu Boğa
Learning Outcomes
  1. Kadının, fetüsün ve yenidoğanın sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanır
  2. Normal doğum eyleminin basamakları ve özellikleri konusunda bilgi ve beceri kazanır
  3. Doğum ebeliği alanında edinilen bilgileri uygulamaya geçirir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Taşkın L., Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, sistem ofset matbaacılık, Ankara
Şirin A., Kadın Sağlığı, Bedray Basın yayın, İstanbul 2008
Gilbert ve Harmon Edit: Taşkın L., Yüksek Riskli Gebelik Ve Doğum, Palme Yayıncılık, Ankara 2002
Coşkun A., Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul medikal Yayıncılık, 2008
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Course Contents
Normal levels and characteristics of labor Woman, fetus and newborn health
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Normal labor and CareNormal Birth and Features
2.Factors in the act of birth
3.Physiology of laborStages of birth
4.Of the act of birth PainPainless action on
5.Birth Mother in Monitoring and MaintenanceEvaluation of the motherPreparation of the birth mothermother's reliefOperation and Maintenance of the action First Period
6.action II. Maintenance and follow-up phase
7.action III. Maintenance and follow-up phase
8.Newborn
9.Exam
10.Newborn Care and Follow-up
11.Postpartum Period
12.Postpartum Period Compliance and Evaluation
13.Birth by Cesarean
14.Lactation
15.Final exam
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination00
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14456
Practice1412168
Individual Study for Mid term Examination14342
Individual Study for Final Examination14456
Report14228
SUM352