Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
EBE304 Child Health And Disease Information 927001 3 6 6
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
To educate midwives that display knowledge, skills and attitude related to normal growth, protecting health and disease in 0-18 years group.
Name of Lecturer(s)
Öğr. Gör. Dr. Esra TURAL
Learning Outcomes
  1. To know politics and problems about children health in Turkey /in the world and recognize the role midwife about these subjects.
  2. Provide required nursing care and education to child with chronic illness, physical defect and fatal disease and family.
  3. Recognize the theories about growth; know and asses the factors that effect growth positive or negative.
  4. Recognize the holizm of child – family and provide suitable communication and interventions with holizm.
  5. Define the education needs of family and prepare education programmes.
  6. Ebelik temel ilke ve uygulamalarını ve ilaç uygulamalarını değişik yaş gruplarındaki çocuklara uygulama yeteneğini kazandırılacaktır
  7. 7. Yenidoğan ve Çocukluk dönemlerinde sistemlere özgü ( solunum, gastroloji, endokrin, genitoüriner, cerrahi, nöroloji, hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, kas- iskelet, genetik) sık karşılaşılan sağlık sorunlarını tanılayabilecek ve ebenin bakımdaki rolünü kavrayabilecektir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Çavuşoğlu H.(2013) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara
Törüner E. Büyükgönenç L (2012) Çocuk Sağlığında Temel Yaklaşım. Göktuğ Yayıncılık. Amasya
Wong DL.( 2003).Familya Influences on Child Health Promotion. In: Nuring Care of İnfants and Children. Ed: 7.
Behrman R E. Kliegman R M Jenson H B. ( 2008).Nelson Pediatri Kitabı. Ed: Akçay T. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri
Görak G.Dağoğlu T (2007)Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri Kitabı. ed: Dağoğlu T., Görak G.İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri.
Samancı N. (2007) Neonatoloji Kitabı. Ed: Dağoğlu T. Ovalı F. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2. baskı
Kavaklı A. ( 1992) Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. İstanbul: Hilal Matbaacılık. İstanbul


Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
None
Course Contents
Health problems of chilren and solving requests Growing Child in hospital Child with chronic illnes or fatal disease Mediacation in pediatric and special interventions Liquid and electrolyte/ acid- base balance and imabalance Infant with physical defect and midwifery care Child with hematologic health problem and midwifery care Child with oncologic health problem and midwifery care Child with urinary tract and midwifery care Term Examination Common accidents and poisining in children Child with genetic and metabolic problem Food intake and food intake problems in children Normal neonatal and midwifery care Pain management in chilren Child with infection Child with respiration tract problem and midwifery care Child with endocrine system problem and midwifery care Child with neurological system and midwifery care
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Health problems of chilren and solving requests Child in hospital Child with chronic illnes or fatal disease
2.Mediacation in pediatric and special interventions Liquid and electrolyte/ acid- base balance and imabalance
3.Infant with physical defect and midwifery care
4.Growing
5.Normal neonatal and midwifery care
6.Infant with physical defect and midwifery care
7.Child with hematologic health problem and midwifery care
8.Child with oncologic health problem and midwifery care
9.Child with urinary tract and midwifery care
10.Child with endocrine system problem and midwifery care
11.Child with respiration tract problem and midwifery care
12.Child with infection
13.Child with neurological system and midwifery care
14.Pain management in chilren Child with genetic and metabolic problem
15.Common accidents and poisining in children Food intake and food intake problems in children
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination110
Quiz110
Report Preparation110
Report Presentation110
Seminar110
Individual Study for Mid term Examination110
Individual Study for Final Examination120
Oral Examination110
Individual Study for Quiz110
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Quiz155
Practice14570
Report Preparation155
Report Presentation155
Seminar155
Individual Study for Mid term Examination12020
Individual Study for Final Examination13030
Oral Examination155
SUM149